Fördelarna och egenskaperna med Stockmann Mastercard

Stockmann Mastercard är ett kreditkort, och du kan också ansluta debetfunktionen till det. Med kortets kreditlimit betalar du också större inköp och den ger flexibilitet i överraskande situationer.

  • Du får en faktura över kreditkorttransaktionerna varje månad. Du betalar ränta endast på den summa* av krediten som kvarstår efter förfallodagen. 

  • Du väljer själv förfallodagen och amorteringsbeloppet (minimiamorteringsprocenten) när du fyller i kortansökan.

  • Stockmann Mastercard-kortet har funktionen för kontaktlös betalning. Med kontaktlös betalning kan du betala inköp på under 50 euro genom att föra kortet nära betalterminalen. Då behöver du inte slå in pinkoden. 

  • De kontaktlösa betalningarna tas ut från kortets kreditegenskap. Det första kortköpet med kortets kreditfunktion som du godkänner med pinkoden aktiverar den kontaktlösa betalningsfunktionen. 

  • Du kan ansluta önskat antal parallellkort till kreditkortet för alla familjemedlemmar som fyllt 15.

  • Du kan följa upp dina kreditkortstransaktioner behändigt i mobilbanken, om du inte har Nordeas nätbankskoder kan du följa upp transaktionerna i tjänsten OmaLuotto. Du kan också kontrollera t.ex. disponibelt belopp på kortet, ändra kortkreditens egenskaper och överföra pengar från kortkrediten till ditt bankkonto. 

  • Du kan själv välja pinkod för ditt kort om du har Nordeas bankkoder.

  • Kostnaderna i anslutning till kortet ser du nere på sidan under Priser. 

  • Med ditt kort betalar du tryggt även i webbutiker eller Nordeas nätbank – kolla att du har aktiverat kortet för internetanvändning i till exempel tjänsten OmaLuotto eller Nordeas nätbank och att du har börjat använda appen Nordea ID med din banks koder (du behöver inte vara kund i Nordea för att kunna använda appen Nordea ID).

Betala med telefon – du har alltid betalkortet och stamkundsförmånerna med dig

Med hjälp av Apple Pay och Google Pay kan du nu betala i butiker enkelt med din telefon. De fungerar på samma sätt som kontaktlösa betalningar med kort, men utan en övre gräns. Det enda som begränsar köpbeloppet är det disponibla beloppet på din kredit. Anslut betalappen Apple Pay eller Google Pay till ditt Stockmann Mastercard-kort redan idag. 

I MyStockmann-appen hittar du också QR-koden för ditt stamkundskort som gör det ännu lättare att betala med telefonen och utnyttja stamkundsförmånerna på Stockmann.

Läs mer om kontaktlös och mobilbetalning 

Du kan redigera kortets geografiska användningsområde

Genom att begränsa användningsområdet för ditt Stockmann Mastercard-kort blir användningen av kortet tryggare – då kan du betala eller ta ut pengar i automater med kortet bara på de ställen du godkänt. Begränsningen gäller inte köp på nätet och den kan vara i kraft tills vidare eller för en viss tid.

Du kan välja mellan fyra olika alternativ: Finland, Estland och Norden (Estland, Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island), Europa eller hela världen.

Du kan begränsa användningsområdet avgiftsfritt i tjänsten OmaLuotto (med din banks bankkoder) samt i Nordeas mobil- och nätbank (med Nordeas bankkoder) och det gäller omedelbart.

Vi önskar dig lycka och framgång, högskolestuderande!

Ett kreditkort gör vardagen smidigare för dig som studerar. Du kan få kortet genast när du fått en studieplats vid en högskola. Det årsavgiftsfria Stockmann Mastercard-kortet kan ha en kreditlimit upp till 2 000 euro.

Du kan beviljas Stockmann Mastercard när du har tagit emot en studieplats på yrkeshögskola, universitet eller högskola. Som studerande kan du alltså beviljas kortet trots att du saknar anställningsförhållande eller inkomster.

Gör så här:

Bifoga till ansökan även ett intyg över dina studier (intyg över att du tagit emot studieplatsen eller en kopia av ditt studentkort) vid yrkeshögskola, universitet eller högskola. Det räcker med att du skriver ut utdraget från nätet.

Du kan lämna ansökan på nätet (via länken ovan), via Nordea Kundtjänst eller i Stockmanns stamkundstjänst.

Vår kundtjänst hjälper dig i alla kortkreditfrågor

Kontakta oss

0200 86211

Öppet mån, fre 9.00-16.00 och tis, ons, tors 9.00-14.00 (lna/msa)