Bland Nordea Finans produkter hittar du lämpliga lösningar för finansiering vare sig det gäller din egen eller företagets anskaffning, konsumentkredit eller driftskapital. Du får finansiering snabbt och behändigt antingen av säljaren i samband med ett köp eller på Nordeas kontor.

Varför Nordea Finans?

 • Vi hjälper företag att öka sin försäljning och kundlojalitet. Finansieringslösningar vid försäljning för tillverkare, importörer, bilaffärer, säljföretag och detaljhandel.
 • Vi erbjuder mångsidiga finansieringslösningar för anläggnings- och maskininvesteringar.
 • Finansiering mot objektsäkerhet genom leasing och avbetalning.
 • Vi hjälper att spara i kostnader vid anläggningsinvesteringar och öka effektiviteten i skötseln av anläggningsbeståndet.
 • AssetMaster-lösning för anskaffning och administration av alla anläggningstillgångar
 • Fleet-tjänster för anskaffning och administration av bilparken
 • Vi kan öka driftskapitalets omsättningshastighet och minska risker
 • Finansiering av kundfordringar frigör kapital som är bundet till fordringar.

Som Nordens ledande finansbolag vill vi erbjuda våra kunder nya möjligheter.

Ny logo, samma tjänster som förut

Som Nordens ledande finansbolag vill vi erbjuda dig och ditt företag nya möjligheter. Därför började vi år 2021 använda en egen logo för Nordea Finans. Du kan se den i brev från oss, på vår webbplats och i våra broschyrer.

Den nya logon medför inga ändringar i våra tjänster och verksamhetssätt, inte heller i dina avtal med oss. Vi är också fortfarande en fast del av Nordeakoncernen.

Med en egen logo vill vi markera att vi är ett betydande nordiskt finansbolag. Vi har verksamhet i hela Norden och tack vare vårt omfattande serviceutbud kan vi erbjuda finansiering till många olika sektorer och målgrupper. Nordea Finance-logon såg dagsljus första gången i oktober 2020 då SG Finans blev Nordea Finance Equipment.  

I Nordea Finance-bolaget ingår:

 • Nordea Finans Finland Ab
 • Tukirahoitus Oy
 • Nordea Finans Danmark A/S
 • Nordea Finans Norge AS
 • Nordea Finans Sverige AB
 • Nordea Finance Equipment AS
 • Nordea Finance Equipment, Filial af Nordea Finance Equipment AS, Norge
 • Nordea Finance Equipment AS, Sverige filial

Meillä on tyytyväiset asiakkaat

Hyvä asiakaskokemus on tunne, jonka jokainen meistä perustaa omiin arvoihin ja toiveisiin. Hyvä asiakaskokemus voi syntyä niin helppokäyttöisestä ja selkeästä digitaalisesta palvelusta, kuin henkilökohtaisesta kohtaamisesta asiakaspalvelussa työskentelevän henkilön kanssa. Monesti myös henkilökohtaisten raha-asioiden hoidossa hyvällä asiakaskokemuksella on vieläkin suurempi merkitys asiakastyytyväisyyteen.

Nordea Rahoituksen asiakaslupaus on olla luotettava asiakaslähtöinen palveluyhtiö, jossa jokaisen asiakkaan tarpeet ja toiveet ovat tärkeitä. Pyrimme aina hoitamaan jokaisen asiakaskohtaamisen asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Nordea Rahoituksen henkilökunta on hyvin motivoitunutta ja ammattitaitoista. Hyvän yhteishengen myötä meillä on myös hyvin tyytyväisiä asiakkaita. Mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä erilaisten mittareiden ja palautteiden avulla, esim. NPS-indeksillä. Viimeisimmän, maaliskuussa 2021 tehdyn tutkimuksen mukaan asiakkaidemme suositteluhalukkuus eli NPS luku oli 50 joka on verrattain korkealla tasolla.

Erinomaiset tulokset eivät siis ole sattumaa, vaan iloisen ja motivoituneen henkilökunnan aito halu olla asiakkaidemme apuna ja tukena.

Hållbara företag beaktar miljöfrågorna

Nordea Finans har sedan 2003 haft certifikatet Green Office som WWF beviljat. Certifikatet kräver att vi följer WWF:s kriterier för energiförbrukning, anskaffningar, återvinning och allmän miljömedvetenhet inom företaget och i dess verksamhet. Nordea Finans miljökommitté övervakar att kriterierna följs. Dessutom granskar WWF verksamheten med tre års mellanrum.

Vad är WWF Green Office?

WWF Green Office är WWF:s miljösystem som hjälper företag att minska sin miljöpåverkan. Det handleder företag att ställa in mål, vidta rätt åtgärder, mäta resultat och förbättra verksamheten.

För närvarande ingår 148 företag i nätverket WWF Green Office i Finland.