”Behöver jag handpenning?”

Ja, vanligtvis. Handpenningen är vanligtvis 10-20 % av bilens kontantpris. Du kan täcka handpenningen helt eller delvis genom att ge din gamla bil i utbyte.

”Behöver jag säkerhet?”

Du behöver ingen säkerhet eftersom bilen utgör säkerhet i avbetalningsfinansieringen.

”Hur lång är avtalsperioden?”

Avbetalningsavtalet kan ingås för 1–6 år efter dina behov.

”När blir bilen min?”

Avbetalningskrediten är bunden till det fordon som finansieras i avtalet. Då du är avbetalningsgäldenär ansvarar du för krediten tills den har återbetalats i sin helhet. Äganderätten till fordonet övergår till dig då avbetalningskrediten har återbetalats i sin helhet.

”Kan jag byta bil under avtalsperioden?”

Du kan byta ut bilen mot en annan i affären förutsatt att din återstående avbetalningskredit återbetalas i samband med köpet.

”Får jag åka utomlands med bilen innan jag har återbetalat avbetalningskrediten?”

Naturligtvis! Du behöver bara ta ett utförseltillstånd med dig. 

”Var kan jag få avbetalningsfinansiering?”

I alla bilaffärer som samarbetar med Nordea Finance. 

Avbetalning
Prislista

Avbetalning

Allmänt om avbetalningsfinansiering

  • Du får avbetalningsfinansiering direkt från bilaffären
  • Handpenningen är 10-20  % av bilens anskaffningspris
  • Kreditbeslutet fattas i bilaffären i samband med köpet
  • Bilen står som säkerhet
  • Fast månadsrat
  • Avtalsperioden är 1–6 år

Prislista för avbetalningar, privatpersoner

Gäller från 1.12.2019

Prislista för avbetalningar, privatpersoner
Ändring av betalningsplan (högst 20,00 euro per år)5 €
Överlåtelse av avtal200 €

Registreringsändringar (Traficoms registreringsavgift enligt gällande prislista läggs till)

30 €
Kopia av verifikat eller avtal30 €
Specifikation av betalningarna, ränteintyg; enligt 4 § i lagen om indrivning av fordringar en avgiftsfri specifikation per år, följande30 €
Körundervisningstillstånd30 €

Utförseltillstånd

brådskande, handläggning under samma dag

30 €

55 €

Fullmakt för engångsersättning till försäkringsbolag50 €
Separat avtalade utredningar/ändringar, debitering enligt tid euro/h, minst 75,00 euro 75 €
Avvikande ny avstämning av betalning75 €
Påminnelsebrev5 €
Priserna anges utan mervärdesskatt. Avvikelser från denna prislista kan göras enligt avtalsvillkoren. Därtill debiteras eventuella externa kostnader som åtgärden förorsakar Nordea Finance.