Avbetalning

Med avbetalningsfinansiering av Nordea Bilfinansiering köper du en ny eller begagnad bil i bilaffären för en fast månadsrat.

”Behöver jag handpenning?”

Ja, vanligtvis. Handpenningen är vanligtvis 10-20 % av bilens kontantpris. Du kan täcka handpenningen helt eller delvis genom att ge din gamla bil i utbyte.

”Behöver jag säkerhet?”

Du behöver ingen säkerhet eftersom bilen utgör säkerhet i avbetalningsfinansieringen.

”Hur lång är avtalsperioden?”

Avbetalningsavtalet kan ingås för 1–6 år efter dina behov.

”När blir bilen min?”

Avbetalningskrediten är bunden till det fordon som finansieras i avtalet. Då du är avbetalningsgäldenär ansvarar du för krediten tills den har återbetalats i sin helhet. Äganderätten till fordonet övergår till dig då avbetalningskrediten har återbetalats i sin helhet.

”Kan jag byta bil under avtalsperioden?”

Du kan byta ut bilen mot en annan i affären förutsatt att din återstående avbetalningskredit återbetalas i samband med köpet.

”Får jag åka utomlands med bilen innan jag har återbetalat avbetalningskrediten?”

Naturligtvis! Du behöver bara ta ett utförseltillstånd med dig. Det beställer du lätt här.

”Var kan jag få avbetalningsfinansiering?”

I alla bilaffärer som samarbetar med Nordea Finance. Här kan du hitta affären närmast dig

Avbetalning

Avbetalning

Allmänt om avbetalningsfinansiering

 • Du får avbetalningsfinansiering direkt från bilaffären
 • Handpenningen är 10-20  % av bilens anskaffningspris
 • Kreditbeslutet fattas i bilaffären i samband med köpet
 • Bilen står som säkerhet
 • Fast månadsrat
 • Avtalsperioden är 1–6 år
Prislista

Avbetalning

Allmänt om avbetalningsfinansiering

 • Du får avbetalningsfinansiering direkt från bilaffären
 • Handpenningen är 10-20  % av bilens anskaffningspris
 • Kreditbeslutet fattas i bilaffären i samband med köpet
 • Bilen står som säkerhet
 • Fast månadsrat
 • Avtalsperioden är 1–6 år

Prislista för avbetalningar, privatpersoner

Gäller från 1.12.2019

Prislista för avbetalningar, privatpersoner
Ändring av betalningsplan (högst 20,00 euro per år)5 €
Överlåtelse av avtal200 €

Registreringsändringar (Traficoms registreringsavgift enligt gällande prislista läggs till)

30 €
Kopia av verifikat eller avtal30 €
Specifikation av betalningarna, ränteintyg; enligt 4 § i lagen om indrivning av fordringar en avgiftsfri specifikation per år, följande30 €
Körundervisningstillstånd30 €

Utförseltillstånd

brådskande, handläggning under samma dag

30 €

55 €

Fullmakt för engångsersättning till försäkringsbolag50 €
Separat avtalade utredningar/ändringar, debitering enligt tid euro/h, minst 75,00 euro 75 €
Avvikande ny avstämning av betalning75 €
Påminnelsebrev5 €
Priserna anges utan mervärdesskatt. Avvikelser från denna prislista kan göras enligt avtalsvillkoren. Därtill debiteras eventuella externa kostnader som åtgärden förorsakar Nordea Finance.