När livssituationen förändras får bilen inte vara ett hinder

Det kan vara så att du vill byta bil mitt i avtalsperioden – och det går bra.

”Hur fungerar det här i fråga om avbetalningsfinansiering ?”

Du kan byta bil bara du ser till att hela den återstående avbetalningskrediten återbetalas i samband med bytet. Kontrollera det återstående skuldbeloppetÖppnas i nytt fönster och be om ett bytespris för din bil i bilaffären. Då kan bilaffären betala den återstående skulden till Nordea Finance. Bilaffären skickar på samma gång en kopia av överlåtelsehandlingen och köpebrevet till Nordea Finance, varefter vi skickar certifikatet som ger äganderätt till fordonet direkt till bilaffären efter att vi fått slutlikviden. Om du vill kan du använda mellanskillnaden mellan bytespriset och skulden som handpenning för den nya bilen.

”Jag vill byta leasingbil.”

Om du vill byta bil under avtalsperioden ska du kontakta den affär och bilförsäljare som leasat bilen. Säljaren granskar bilen och fyller i blanketten om hävande av avtalet. Nordea Finance gör upp en hävningskalkyl över bilen och kostnaderna för hävningen av avtalet grundar sig på den.

”Jag vill sälja min avbetalningsbil till en tredje part” 

Du kan också sälja ditt fordon till en tredje part som inte är en bilaffär. Kontrollera då den återstående skulden på din avbetalningskredit i Självbetjäningskanaler med din banks bankkoder eller genom att ringa vår kundtjänst. 

Du ska betala den återstående skulden med samma betalningsuppgifter som avbetalningsraterna innan du säljer fordonet. Därefter skickar vi dig certifikatet. Om du vill att certifikatet som ger äganderätt ska skickas direkt till köparen i stället för till dig, skicka en kopia av överlåtelsehandlingen eller köpebrevet till oss per post eller via Nordea Omaposti

Traficoms överlåtelsehandlingÖppnas i nytt fönster eller köpebrevet måste omfatta detaljerade uppgifter om fordonet, säljaren (avbetalningsgäldenären) och köparen samt både avbetalningsgäldenärens och köparens underskrifter och namnförtydliganden.

”Vad ska jag göra om jag vill överföra avtalet på en annan person?”

Avbetalningsavtal överförs inte vanligen till en annan person. 

Jag vill veta det återstående avbetalningsbeloppet

Det är enkelt att kolla det återstående avbetalningsbeloppet i Självbetjäningskanaler med din egen banks bankkoder. Du ser också dina kredituppgifter i Nordeas nätbank efter att du anslutit krediten till nätbanken.

Vår kundtjänst hjälper dig i frågor om slutskuld också per telefon och via Nordea Omaposti. Märk att den återstående skulden på grund av banksekretessen endast kan meddelas till avbetalningsgäldenären.

Vår kundservice hjälper dig i alla dina kortkredit och bilfinansiering ärenden

Ring till kundservice

0200 86211

Öppet mån, fre 9.00-16.00 och tis, ons, tors 9.00-14.00 (lnm/msa)