Livet kan förändras – vi finns här för dig

Att bevilja dig kredit för den bil du behöver är bara första steget i vår service till dig. Din livssituation kan förändras, du vill ut och resa eller byta bil – på Nordea Finance är vi lätta att göra med. Vi är beredda att anpassa oss efter din situation. Läs svaren på de vanligaste frågorna här, och kontakta vår kundtjänst om du har ytterligare frågor.

Vad kan jag göra i självbetjäningskanalerna för bilfinansiering?

Du loggar in i självbetjäningskanalerna med din banks koder och ser uppdaterade uppgifter om ditt avbetalningsavtal.  Logga in i självbetjäningskanaler för bilfinansiering här.Öppnas i nytt fönster

Det är ännu inte möjligt att ändra avbetalningsavtal i självbetjäningskanalerna. Om du exempelvis vill avtala om att ändra förfallodagen eller du har andra frågor kan du skicka oss ett meddelande via Nordea Omaposti. Som Nordeakund kan du skicka oss meddelanden också i nät- och mobilbanken. Välj Nordea Finance som ämne för meddelandet.  

Hur ser jag min bilkredit i Nordeas nät- och mobilbank?

Precis som med andra lån som Nordea beviljat kan du som kund behändigt följa situationen med din bilkredit i Nordeas nät- och mobilbank när det passar dig.

  • I nätbanken ska du först välja Ekonomi och sedan Lån.
  • I mobilbanken väljer du Lån och krediter.

I tjänsten ser du bl.a. uppgifterna om följande och föregående betalningsrat, det återstående kapitalet samt information om betalningsplanen och andra grundläggande uppgifter om krediten.   

Kan jag ändra förfallodagen för månadsraten?

Om din livssituation förändras kan du vid behov ändra förfallodagen behändigt genom att skicka en begäran om ändring via OmapostiÖppnas i nytt fönster eller ringa vår kundtjänstÖppnas i nytt fönster. Som Nordeakund kan du skicka oss ett meddelande också i nät- och mobilbanken. Välj Nordea Finance som ämne för meddelandet och ange den önskade nya förfallodagen i meddelandet. Inga kostnader debiteras för ändringen. 

Ändringen av förfallodagen gäller från och med följande rat. Avtalet ska vara uppdaterat innan ändringen kan göras. 

Kan jag ansöka om att minska månadsraterna för mitt avbetalningsavtal?

Du kan ansöka om amorteringsfrihet för ditt avbetalningsavtal, dvs. att minska månadsraterna för avbetalningen (ändring av betalningsplanen) till följd av att din livssituation har förändrats av vägande skäl. Att minska månadsraterna innebär att du under den amorteringsfria perioden bara betalar räntor på och avgifter för ditt avtal.

Hur ansöker jag om amorteringsfrihet?

Du kan ansöka om amorteringsfrihet genom att ringa vår kundtjänst. Du ska svara på följande frågor per telefon:

  • Varför ansöker du om amorteringsfrihet?
  • Vad är ditt avtals-/registernummer?
  • Hur många amorteringsfria månader ansöker du om?
  • Från vilken månad/rat vill du att amorteringsfriheten ska börja?
  • Hur vill du underteckna den nya betalningsplanen, elektroniskt eller på papper?
  • OBS. Om du väljer att underteckna traditionellt kom också ihåg att uppge ditt telefonnummer

En avgift enligt prislistanÖppnas i nytt fönster tas ut för ändringen.

Efter att vi har godkänt din ansökan skickar vi dig en ny betalningsplan som du ska underteckna och skicka tillbaka till oss. Därefter genomför vi ändringen och den amorteringsfria perioden träder i kraft.

Du kan underteckna bilagorna för att ändra betalningsplanen elektroniskt i Nordea Omaposti eller i Nordeas nät- eller mobilbank. Om du vill kan vi skicka dig blanketterna för att ändra betalningsplanen per post och du kan returnera dem till oss i ett svarskuvert. Kom ihåg att ange hur du vill underteckna den nya betalningsplanen då du ringer.

Kan jag betala en större månadsrat?

Du kan amortera din kredit också med ett större belopp på en gång. Då minskar amorteringen automatiskt på din totala skuld och därmed den totala räntan du betalar för krediten. Amorteringen fungerar alltså inte som en förhandsbetalning på nästa månadsrat. Om du vill att en större månadsrat än normalt ska vara en förhandsbetalning på nästa månads rat ska du kontakta vår kundtjänst innan du betalar så att vi kan göra ändringen smidigt utan tilläggskostnader.

Kan jag åka utomlands med bilen?

Du behöver ett skriftligt tillstånd, dvs. en fullmakt för utförsel för att göra utlandsresor med en finansierad bil. Läs mer om fullmakten för utförsel härÖppnas i nytt fönster. På samma sida hittar du även information om hur du ansöker om fullmakten och vad du ska komma ihåg innan du åker. Ha en trevlig resa!

Kan jag ändra bilens registreringsuppgifter?

Läs härÖppnas i nytt fönster vad du ska göra om du t.ex. vill registrera bilen i ditt namn eller ställa av bilen.

Kan jag byta bil eller sälja den?

Du kan naturligtvis byta eller sälja din bil under avtalstiden. Läs härÖppnas i nytt fönster mer om vad du ska göra för att handla i olika situationer så enkelt som möjligt. Kom ihåg att kontrollera den återstående skulden på din tidigare bil om den är finansierad innan du gör upp en ny finansieringskalkyl. 

Vad kostar tjänsterna?

För en del tjänster, såsom ändring av betalningsplan eller byte av innehavare, tar vi ut en avgift enligt prislistan. Se prislistan för avbetalning härÖppnas i nytt fönster och för leasing härÖppnas i nytt fönster.

Vad händer när avtalet upphör?

Då avbetalningsskulden har återbetalats gör vi upp en elektronisk överlåtelseanmälan för registrering i Traficoms tjänst. Då du registrerar bilen genom elektronisk överlåtelse i Traficoms tjänst Mina ärenden behöver du inte ett certifikat eller andra dokument för registreringen.  Om du behöver certifikatet för registreringen ser du det i meddelandet om upphörande.  

Vi meddelar om att din bilkredit har upphört och om att överlåtelseanmälan har gjorts med ett brev som också innehåller certifikatet. Om vi har ditt mobiltelefonnummer skickar vi brevet elektroniskt tillNordea OmapostiÖppnas i nytt fönster samt Nordeas nät- och mobilbank. Läs mer här.Öppnas i nytt fönster

Om du vill sälja din bil till tredje part, kan vi enligt separat överenskommelse skicka certifikatet till den nya ägaren efter att avbetalningsskulden har betaltas i sin helhet. Om bilen ska registreras direkt i den nya ägarens namn behöver vi en kopia av överlåtelsehandlingen eller köpebrevet via Nordea Omaposti. Du hittar våra kontaktuppgifter nertill på sidan.

I Traficoms överlåtelsehandling eller köpebrevet ska du uppge detaljerade uppgifter om bilen, säljaren (avbetalningsgäldenären) och köparen samt avbetalningsgäldenärens och köparens underskrift och namnförtydligande. Läs mer på Traficoms webbplatsÖppnas i nytt fönster.

Hur får jag hjälp?

Om du har frågor kan du vända dig till vår kundtjänst som hjälper dig personligen via kundposten i Nordeas nätbank, Nordea Omaposti och per telefon. Kontaktuppgifterna till vår kundtjänst finns nertill på sidan.

Vår kundservice hjälper dig i alla dina kortkredit och bilfinansiering ärenden

Ring till kundservice

0200 86211

Öppet mån, fre 9.00-16.00 och tis, ons, tors 9.00-14.00 (lnm/msa)