Så här behandlar vi din respons

Nordea Finans kundtjänsten behandlar din respons och förmedlar den vidare för utredning. Om den lösning som du fått på din respons inte känns rätt, kan du vända dig till Nordeas kundombudsman. Du kan även kontakta utomstående, av banken oberoende parter om du är missnöjd med bankens lösning.

Vi strävar efter att svara på din respons så snart som möjligt. Den respons som kräver utredning behandlar vi inom 14 dagar.

Responsblankett

Blanketten är avsedd för respons - om du vill sköta dagliga bankärenden ska du kontakta Nordea Finans kundtjänsten via telefon eller Nordeas Omaposti.

Till responsblankett

Kundombudsman Öppnas i nytt fönster

Om du inte är nöjd med svaret, kan du kontakta Nordeas kundombudsman.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Kontakta en besvärsinstans Öppnas i nytt fönster

Kunden kan tycka att den lösning banken erbjuder inte är tillfredställande. Då kan kunden fortsätta utredningen med en part eller myndighet som är oberoende av banken.

Läs mer om besvärsinstans Öppnas i nytt fönster

Visselblåsning Öppnas i nytt fönster

Vår rutin för visselblåsning omfattar endast rapportering av misstänkta tjänstefel eller oegentligheter, såsom bedrägeri eller ett i övrigt bedrägligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande.

Läs mer Öppnas i nytt fönster