Betala snabbt och enkelt kontaktlöst eller med telefonen

Mobilbetalningen och funktionen för kontaktlös betalning i kortet ger dig fler betalningsalternativ.

Mobilbetalning är ett bra alternativ då du inte behöver ha plånboken eller betalkortet med dig utan exempelvis kan håll din smarttelefon nära betalterminalen.  Det finns inte heller någon övre gräns för mobilbetalning utan du kan betala inom ramen för ditt korts disponibla belopp.

Betala kontaktlöst med kortet

Med funktionen för kontaktlös betalning i ditt kort kan du betala köp upp till 50 euro. Funktionen för kontaktlösa betalningar ingår i alla nya och förnyade kort. Du kan betala kontaktlöst om ditt kort har symbolen för kontaktlös betalning. Symbolen som ser ut som radiovågor anger att kortet har funktionen för kontaktlösa betalningar. Då beloppet för betalningen understiger 50 euro behöver du inte mata in ditt kort i betalterminalen eller knappa in pinkoden: du håller bara upp kortet intill betalterminalen. Du kan betala kontaktlöst i alla betalterminaler som har symbolen för kontaktlös betalning.

Du kan betala kontaktlöst med Finnair Plus-, Stockmann Mastercard- och Tuohi Mastercard-kortets kreditegenskap. Med dessa kort är det alltid kreditkontot, dvs. kortets kreditegenskap, som debiteras, oberoende av om ditt kort är ett kombikort eller ett kreditkort.

Så här betalar du kontaktlöst

När du för första gången betalar med ett kort med funktionen för kontaktlös betalning ska du mata in kortet i betalterminalen och knappa in din pinkod. I Finnair Plus Mastercard-, Stockmann Mastercard- och Tuohi Mastercard-kort har funktionen för kontaktlös betalning anslutits till kreditegenskapen och du kan betala mindre köp kontaktlöst utan att knappa in pinkoden.

Med funktionen för kontaktlös betalning betalar du smidigt utan att obehöriga ser din pinkod. Du betalar fortfarande stora köp genom att slå in kortets pinkod i terminalen. Betalterminalen ber slumpmässigt om pinkoden även när du betalar kontaktlöst, vilket gör de kontaktlösa betalningarna trygga.

Mobilbetalning

Betala med telefonen och ha ditt betalkort med dig hela tiden

Via Apple Pay och Google Pay kan du nu enkelt betala i butiker med din telefon. Apparna fungerar på samma sätt som kontaktlös betalning, men utan övre gräns inom ramen för det disponibla beloppet för din kredit. Lägg till ditt Mastercard-kort i Apple Pay eller Google Pay redan i dag så betalar du enkelt med din telefon.

Du kan aktivera Apple Pay eller Google Pay i Nordeas mobilbank

Om du inte har nätbankskoder i Nordea, kontakta vår kundtjänst via Nordea Omaposti så aktiverar vi ditt kort i Apple Plånbok eller Google Wallet. 

Läs mer om mobil- och smartbetalningÖppnas i nytt fönsterApple PayÖppnas i nytt fönster och Google PayÖppnas i nytt fönster.