Notera

För närvarande beviljar vi inte exportregistrering till Ryssland, Vitryssland eller Ukraina.

Bilen ägs officiellt av Nordea Finance tills alla avgifter är betalda, därför behöver du ett tillstånd från Nordea Finance. Det lönar sig att beställa tillståndet cirka två veckor innan du ska resa. Tillståndet levereras till företagskunder via säker e-post. Till personkunder alltid som kundmeddelande till Nordea Omaposti, vart du kan logga in med din egen banks koder eller mobilcertifikat. Som Nordea kund fås utförseltillståndet även i Nordeas nät- och mobilbank. Om du ska resa utanför Estland eller Skandinavien kommer dokumentet också att postas till din hemadress.

Hör dig också för hos ditt försäkringsbolag i god tid huruvida ditt försäkringsskydd är tillräckligt omfattande. Tillståndet för att använda bilen utomlands är avgiftsbelagt (30 €). I Europa tillståndet gäller så länge resan varar, högst sex månader. 

Om du har glömt att ansöka om tillståndet, kan vi göra upp tillståndet för att använda bilen utomlands som brådskande, men avgiften är 55 €. Bekanta dig med företagskundernas prislista

Om du tänker resa till Moldavien, Kosovo eller Turkiet kontakta vår kundtjänst innan du åker. Utförseltillstånd beviljas tills vidare inte till Ryssland, Vitryssland eller Ukraina. Vi behöver ett skriftligt intyg på att kaskoförsäkringen gäller i dessa länder av försäkringsbolaget. Om din försäkring eller stöldförsäkringen i kaskoförsäkringen automatiskt gäller i dessa länder behövs inget intyg. 

När du åker till Åland eller utomlands behöver du dessutom den tekniska delen av registreringsbeviset. När du reser till Åland från Finland behöver du inte ett utförseltillstånd; du behöver bara registerutdragets tekniska del. Den får du på besiktningskontoret eller i Traficoms elektroniska tjänst. Även om den finska trafikförsäkringen gäller i Ryssland kan vi kräva att du tecknar en frivillig trafikförsäkring för att säkerställa ett tillräckligt försäkringsskydd. Ytterligare information får du hos vår kundtjänst.  Utanför Norden behöver du också ett Green Card av ditt försäkringsbolag, alltså ett Grönt kort som bevisar att du har en gällande trafikförsäkring. Du får information om det Gröna kortet av ditt försäkringsbolag eller på vakes.fi. 

Tillståndet beviljas om återstående betalningar för finansieringsavtalet har sörjt för och betalat trafik- och kaskoförsäkringar säkerställt att försäkringen täcker både dina och motpartens skador i de länder där du reser.