Utförseltillstånd

Att åka bil i egen takt är ett av de bekvämaste sätten att resa. Du kan åka utomlands med en finansierad bil bara du först ansöker om skriftligt tillstånd om det.

Bilen ägs officiellt av Nordea Finance tills alla rater är betalda, därför behöver du ett tilstånd från Nordea Finance. Det lönar sig att beställa tillståndet cirka två veckor innan resan börjar. Hör dig också för hos ditt försäkringsbolag i god tid huruvida ditt försäkringsskydd är tillräckligt omfattande. Tillståndet för att använda bilen utomlands är avgiftsbelagt (30 €). I Europa tillståndet gäller så länge resan varar, högst sex månader. 

Om du har glömt att ansökä om tillståndet, kan vi göra upp tillståndet för att använda bilen utomlands som brådskande, men avgiften är 55 €.

Om du tänker resa till Moldavien, Kosovo eller Turkiet kontakta vår kundtjänst innan du åker. Utförseltillstånd beviljas tills vidare inte till Ryssland, Vitryssland eller Ukraina. Vi behöver ett skriftligt intyg på att kaskoförsäkringen gäller i dessa länder av försäkringsbolaget. Om din försäkring eller stöldförsäkringen i kaskoförsäkringen automatiskt gäller i dessa länder behövs inget intyg. 

När du åker till Åland eller utomlands behöver du dessutom den tekniska delen av registreringsbeviset. Den får du på besiktningskontoret eller i Traficoms elektroniska tjänst. Även om den finska trafikförsäkringen gäller i Ryssland kan vi kräva att du tecknar en frivillig trafikförsäkring för att säkerställa ett tillräckligt försäkringsskydd. Ytterligare information får du hos vår kundtjänst.  Utanför Norden behöver du också ett Green Card av ditt försäkringsbolag, alltså ett Grönt kort som bevisar att du har en gällande trafikförsäkring. Du får information om det Gröna kortet av ditt försäkringsbolag eller på vakes.fi. 

Tillståndet beviljas om återstående betalningar för finansieringsavtalet har sörjt för och betalat trafik- och kaskoförsäkringar säkerställt att försäkringen täcker både dina och motpartens skador i de länder där du reser.