För det första behöver du en trafikförsäkring som alla motorfordon som används i trafik måste ha enligt trafikförsäkringslagen. Utöver trafikförsäkringen rekommenderar vi att du tar en frivillig bilförsäkring, en så kallad kaskoförsäkring.

”Vad ersätter den obligatoriska trafikförsäkringen?”

Vid olycksfall ersätter trafikförsäkringen alla personskador, och skadorna på den oskyldiga partens bil ersätts ur den skyldiga partens försäkring. Trafikförsäkringen täcker alltså inte skador på ditt fordon om du anses vara skyldig till olyckan.

”Vad täcker då bilförsäkringen, dvs. kaskoförsäkringen?”

Bilförsäkringen täcker skador på ditt fordon. Försäkringsbolagen erbjuder olika slags bilförsäkringar med varierande skydd. Bland annat kan kollisions-, krock-, brand- och stöldförsäkring ingå i bilförsäkringen.

”Det talas mycket om bonus. Vad betyder den egentligen?”

Om bilförsäkringen har bonusrätt sjunker försäkringsavgifterna med ett visst belopp efter varje år som inga skador har ersatts. Då skador ersätts sjunker bonusen i viss mån. Bonusen kan vara upp till 70–80 %, och i sådana fall kan det löna sig att själv betala för mindre skador så att bonusen inte sjunker. Bonusen varierar mellan försäkringsbolag och försäkringar så det lönar sig att jämföra dem innan du tecknar en försäkring.

”Och vad betyder självrisk?”

Alla försäkringar har en självrisk, vilket innebär ett belopp som försäkringstagaren ska betala då försäkringsbolaget ersätter resten av skadebeloppet. Självrisken varierar också så kolla den hos ditt försäkringsbolag.

”Var gäller försäkringarna?”

I EES-länder, dvs. EU-länder inklusive Norge, Liechtenstein och Island, i grön kort-länder (Green Card) som omfattar övriga länder i Europa (förutom Kosovo) samt i vissa länder i Mellanöstern och Nordafrika. Kontrollera försäkringsskyddet med ditt försäkringsbolag.

Vår kundservice hjälper dig i alla dina kortkredit och bilfinansiering ärenden

Ring till kundservice

0200 86211

Öppet mån, fre 9.00-16.00 och tis, ons, tors 9.00-14.00 (lnm/msa)