Ditt företags fordonsanskaffningar behändigt på avbetalning

Du ordnar lätt finansieringen i bilaffären – fråga försäljaren om de olika finansieringsalternativen.

Finansiering flexibelt från bilaffären

Du får avbetalningsfinansiering i bilaffären. När du har hittat ett lämpligt fordon för ditt företag ansöker försäljaren om krediten och skapar den för din räkning. Du betalar bara handpenningen eller ger ditt företags nuvarande fordon i utbyte.

Du kan skaffa både nya och begagnade fordon på avbetalning. Och du kan fritt välja bilmärke och modell. Vi behöver inte heller någon separat säkerhet då fordonet du köper står som säkerhet för finansieringen. 

Bilaffären räknar ut en lämplig månadsrat för ditt företag och vi erbjuder upp till fem år betalningstid. Fordonet som ditt företag ger i utbyte kan också användas som handpenning.

Du kan närsomhelst under avtalsperioden betala tillbaka avbetalningsfinansieringen om du vill. Efter att hela krediten återbetalats övergår bilen i ditt företags ägo. 

Egenskaper

 • För nya och begagnade fordon
 • Fast månadsavgift
 • Kredittid 1–5 år
 • Handpenning eller ett bytesobjektet vars värde är 20–30 % av kontantpriset

 

Fördelar

 • Fordonet står som säkerhet
 • Betalning i rater som passar ditt företag
 • Kreditbeslutet genast i samband med köpet
 • Skulden kan återbetalas närsomhelst

 

Så här fungerar avbetalningsfinansiering

Här är några exempel på avbetalningsfinansiering som kan vara till hjälp.

Exempel 1. Bilens pris: 18 000 €  

 • Bilens pris: 18 000 €, handpenningens andel: 3 000 €, finansieringsbelopp: 15 180 € 
 • Månadsraten med fem års betalningstid är 301 €

Räntan i kalkylen är 5,9 %. Uppläggningsavgiften för lånet på 180 € och handläggningsavgiften på 8 €/mån. ingår i månadsraten. Den effektiva räntan enligt konsumentskyddslagen är 7,79 % på en kredit på 15 180 € när lånetiden är 60 månader och kreditpriset är 21 046 € (05/2019). 

Exempel 2. Bilens pris: 48 000 €

 • Bilens pris: 48 000 €, handpenningens andel: 9 600 €, finansieringsbelopp: 38 580 €. 
 • Månadsraten med fyra års betalningstid är 904 €.

Räntan i kalkylen är 5,9 %. Uppläggningsavgiften för lånet på 180 € och handläggningsavgiften på 8 €/mån. ingår i månadsraten. Den effektiva räntan enligt konsumentskyddslagen är 6,79 % på en kredit på 38 580 € när lånetiden är 48 månader och kreditpriset är 53 390 € (05/2019). 

Kalkylerna är exempel – den slutgiltiga beräkningen görs i bilaffären i samband med finansieringsofferten. 

 

Utomlands med bilen

Ska du åka utomlands med bilen?

Om du ska åka utomlands med ett finansierat fordon behöver du ett skriftligt tillstånd av oss för att föra ut fordonet ur landet. Det lönar sig att beställa tillståndet senast cirka två veckor före resan. Kontakta också försäkringsbolaget i god tid för att kontrollera försäkringsskyddets omfattning.

När du åker utomlands eller till Åland med bilen ska du ha registerutdragets tekniska del med dig. Du kan beställa den via Traficoms elektroniska tjänst eller på en besiktningsstation.

Utförseltillstånd kan beviljas:

 • till Europa enligt begränsningarna nedan
 • för resetiden, dock för högst 6 månader.
 • utförseltillstånd beviljas inte för resor till andra världsdelar.

Förutsättningar för att tillståndet ska beviljas är att:

 • betalningarna i enlighet med finansieringsavtalet är betalda,

 • försäkringsskyddet omfattar skador på det objekt som är föremål för tillståndet och motpartens fordon i reselandet.

 • försäkringspremierna är betalda

 • fordonet har en gällande trafik- och kaskoförsäkring,

För närvarande beviljar vi inte exportregistrering till Ryssland, Vitryssland eller Ukraina.

Om du ska resa till Moldavien, Kosovo eller Turkiet, kontakta vår kundtjänst. Om försäkringen eller stöldförsäkringen inom kaskoförsäkringen inte automatiskt är i kraft i dessa länder ska försäkringsbolaget också lämna en skriftlig bekräftelse till oss på att kaskoförsäkringen är i kraft.

Den finska trafikförsäkringen gäller i Ryssland sedan början av 2009 då landet gick med i Green Card-systemet. Trots systemet är ersättningsbeloppen i trafikförsäkringen låga i Ryssland eftersom skadorna ersätts utgående från lagstiftningen i det land där skadan sker. För att säkerställa ett tillräckligt försäkringsskydd kan vi också förutsätta en frivillig trafikförsäkring.

Du får information om Green Card som behövs på utlandsresor utanför Norden från ditt försäkringsbolag eller på adressen www.vakes.fi. Green Card, det gröna kortet, är ett internationellt bevis på att man har en giltig trafikförsäkring. Du kan beställa det utan avgift från ditt försäkringsbolag.

Vi tar ut en avgift enligt prislistan för utförseltillstånd. Observera att vi tar ut en avgift för expressleverans enligt prislistan om utförseltillståndet beställs för leverans samma dag.

Byte och försäljning av bil
Ändringar i registreringen
När avtalet går ut
Avtalsändringar och fakturering
Försäkring
Prislista

Ändringar i registreringen

Ändringar i registreringsuppgifterna? Vill du enkelt ställa av eller på ditt fordon? Eller vill du registrera ett betalt fordon på företaget? Läs mer här.

Att lägga till en andra innehavare i registerutdraget

Man kan lägga till en andra innehavare i fordonets register. Kontakta då vår kundtjänst. Den andra innehavaren behöver inte ha ett avtalsförhållande med Nordea Finans. För tillägget tar vi ut en avgift på 20 € enligt vår prislista och Traficoms avgift enligt deras prislista.

Avställning

Ett finansierat fordon kan ställas av om försäkringsbolaget ersätter de eventuella skador som uppkommer under avställningen. Kontrollera med försäkringsbolaget om ditt försäkringsskydd omfattar det finansierade fordonet under avställning.

Du ställa av fordonet via vår kundtjänst. För avställning tar vi ut en avgift enligt prislistan och Traficoms avgift enligt deras prislista.

Märk att du inte får köra ett avställt fordon förrän det påställts.

Påställning

Kontakta vår kundtjänst i god tid innan du ska ställa på fordonet. För påställning tar vi ut en avgift enligt prislistan och Traficoms avgift enligt deras prislista. Meddela också försäkringsbolaget om påställningen.

Du kan göra ändringen också i Traficoms elektroniska tjänst med dina nätbankskoder.

Byte av försäkringsbolag

Om du vill byta försäkringsbolag, gör en ny försäkringsansökan till önskat försäkringsbolag och be försäkringsbolaget kontakta vår kundtjänst. Försäkringsbolaget meddelar de nödvändiga uppgifterna och vi sköter bytet av försäkringsbolag som direktregistrering.

För byte av försäkringsbolag tar vi ut en avgift enligt gällande prislista och Traficoms avgift enligt deras prislista.

Registrering av fordonet efter att avtalsperioden gått ut

Efter att avbetalningsskulden har betalats skickas handlingen som behövs för registreringen till dig per post och du ska registrera fordonet i ditt namn t.ex. via Traficoms webbplats. Handlingens postningsdag är fordonets överlåtelsedatum. Enligt Traficom ska fordonet registreras i den nya ägarens namn på en besiktningsstation inom sju dagar från att handlingen överlåtits.

Avtalsändringar och fakturering

Behöver ditt företag ändra avbetalningsavtalet? Eller betalningstiden? Här får du svar på dessa och andra avtalsrelaterade frågor.

Fakturering av avbetalningsraterna

I början av avtalsperioden får du per post betalningsplanen för avtalet och en giroblankett med betalningsuppgifterna för hela avtalsperioden. Referensnumret och summan är desamma under hela avtalsperioden, utom i avtal där man kommit överens om en större sista rat. Om du har valt A1-Trafikkasko, faktureras försäkringspremien på samma faktura som avbetalningsraten.

E-faktura

Ditt företag kan använda e-fakturering. Om du vill övergå från pappersfakturering till e-fakturering, meddela då ditt företags e-fakturaadress och operatörskod till vår kundtjänst.

Ändring av betalningstiden 

Om betalningstiden som fastställdes i avtalet av någon orsak inte är passlig kan du avtala med oss om en ny betaltid. Kontakta i så fall vår kundtjänst per telefon eller via posten i Nordeas nätbank. På grund av banksekretessen kan vi inte avtala om frågor i anslutning till krediten via öppen e-post.

Ändring av förfallodagen

Om du vill ändra förfallodagen permanent eller tillfälligt för en betalningsrat, kontakta vår kundtjänst. Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändring av förfallodagen.

Vi tar ut en avgift enligt prislistan för att flytta en betalningsrat och därtill en avtalsspecifik överföringsränta som fastställs enligt räntan i avtalet. Efter ändringen får du en ny giroblankett och betalningsplan per post.

Återbetalning av krediten innan avtalet går ut 

Om du vill återbetala krediten i förtid, kan du ta reda på den återstående skulden via Nordeas nätbank eller genom att ringa vår kundtjänst. Om du återbetalar den återstående skulden på någon annan dag än förfallodagen beräknas räntan alltid fram till följande förfallodag. Du kan betala den återstående skulden med samma konto- och referensnummer som de tidigare raterna i avbetalningsavtalet.

På grund av banksekretessen kan vi inte uppge den återstående skulden via öppen e-post. Per telefon kan den återstående skulden endast uppges för avtalets ägare. I ditt företag anses avtalets ägare vara en person med firmateckningsrätt. Förtida återbetalning av krediten medför inga extra kostnader.

Avbetalningsfinansiering utgör anläggningstillgångar i bokföringen.

Fordonet bokförs under anläggningstillgångar i ditt företag och du skriver av fordonet som vanligt för anläggningstillgångar. Krediträntorna är avdragsgilla kostnader. Om ni har rätt till momsavdrag för användningen av bilen, ska det göras på anskaffningspriset.

Försäkring

Var olyckan framme? Ingen fara! Här får du råd om vad du ska göra.

Då skadan är framme

Gör skadeanmälan till försäkringsbolaget. Skador på fordonet ska repareras på en märkesverkstad. Avbetalningsfinansierade fordon står som säkerhet för krediten och därför ska de alltid repareras. Verkstaden skickar fakturan för reparationen till försäkringsbolaget.

Du gör skadeanmälan behändigt på If:s nättjänst. Länken till nättjänsten finns under Blanketter. 

Försäkringstjänst för Trafikkasko som beviljas av If Skadeförsäkringsbolag:

 • E-post: yritysryhmat@if.fi
 • Telefon: 010 19 16 16
 • Vi betjänar vardagar kl. 8–17

Engångsersättning 

EngångsersättningIngen engångsersättning kan betalas för en personbil som står som säkerhet för en avbetalningskredit. Bilens ska alltid repareras på en märkesverkstad.

Vi rekommenderar att andra bilar också alltid repareras på en märkesverkstad i stället för en engångsersättning. Alla engångsersättningar handläggs från fall till fall.

Eftersom bilen står som säkerhet för avbetalningskrediten måste objektet ha reparerats på ett behörigt sätt och granskats av en skadeinspektör för att engångsersättningen ska kunna betalas.  

Byte av försäkringsbolag

Om du vill byta försäkringsbolag, gör en ny försäkringsansökan till önskat försäkringsbolag och be försäkringsbolaget meddela den nya försäkringens uppgifter till oss.

Om bytet av försäkringsbolag kräver ändringar i fordonsregistret, be försäkringsbolaget skicka ändringsbegäran och försäkringsintyget till vår kundtjänst.

För ändringen tar vi ut en avgift enligt gällande prislista och Traficoms avgift.

Inlösen

Vid inlösning ska försäkringsbolagets representant kontakta vår kundtjänst.

 

Prislista för avbetalningsfinansiering för företagskunder

Gäller från 1.1.2023

Prislista för avbetalningsfinansiering för företagskunder

Uppläggningsavgift 0,5 % av avtalets kapital, 

inhemska / importavtal, minst

300 / 600 €
Faktureringsavgift9 €

Upprättande av preliminärt avtal (inkluderar den första betalningen)

följande betalningar, st.

175 €

90 €

Förlängning av förskottsstatus / avtal
175 €
Remburs eller terminshandel850 €

Bankgaranti, inhemsk

utländsk

175 €

350 €

Personlig borgen eller företagsgaranti / st.
90 €
Annan säkerhet (t.ex. pantsättning)175 €
Ändring av betalningsplanen200 €
Större engångsamortering50 €
Överföring av avtal / fusioner300 €
Ändring av förfallodag
50 €
Registrering / ändringar (Traficoms registreringsavgift enligt gällande prislista läggs till)
30 €
Delinlösen av avtalsobjekt / objekt 
100 €
Kopia av verifikat eller avtal, skriftlig bekräftelse eller beställda rapporter 30 €
Ränteintyg eller saldobekräftelse; enligt 4 § i lagen om indrivning av fordringar en avgiftsfri specifikation per år, följande30 €
Specifikation över ansvarsförbindelserEnligt bankens prislista
Körundervisningstillstånd30 €

Utförseltillstånd

brådskande / handläggning under samma dag

50 €

75 €

Fullmakt för engångsersättning till försäkringsbolag50 €

Separat avtalade utredningar / ändringar, debitering per påbörjad timme, minst 100 €

100 € / h
Påminnelse per brev / telefon12 €
Tratta42 €
Protest mot tratta58 €
Priserna är utan moms. Denna prislista kan avvikas enligt villkoren i kontraktet. Dessutom debiteras eventuella externa kostnader som Nordea Finance får på grund av uppdraget. På kostnaderna för ändring av indrivnings- och betalningsplan tillämpar vi alltid vid var tid gällande lagstiftning om indrivning.