”Varför behöver jag ett tillstånd?”

Bilen ägs officiellt av Nordea Finance tills alla rater är betalda. 

”Hur anhåller jag om tillstånd?” 

Beställ tillståndet med en elektronisk blankett härÖppnas i nytt fönster.

”Vad behöver jag för att beviljas tillstånd?”

Det finns inga hinder för att du beviljas tillstånd bara du  betalat återstående betalningar för finansieringsavtalet har sörjt för och betalat trafik- och kaskoförsäkringar säkerställt att försäkringen täcker både dina och motpartens skador i de länder där du reser.

”Hur mycket på förhand ska jag ansöka om tillstånd?”

Det lönar sig att beställa tillståndet cirka två veckor innan resan börjar. Hör dig också för hos ditt försäkringsbolag i god tid huruvida ditt försäkringsskydd är tillräckligt omfattande. Tillståndet för att använda bilen utomlands är avgiftsbelagt, se vår prislista härÖppnas i nytt fönster

Exportregistreringsdokumentet kommer att levereras via e-post. Om du ska resa utanför Estland eller Skandinavien kommer dokumentet också att postas till din hemadress.

”Jag har glömt att ansöka om tillstånd och ska på resa idag, vad gör jag nu?”

Ingen fara. Vi kan göra upp tillståndet för att använda bilen utomlands som brådskande, men avgiften är lite högre än normalt. Se vår prislista härÖppnas i nytt fönster.

”Till vilka land beviljar ni tillstånd?”

Till alla länder i Europa. 

Om du tänker resa till Moldavien, Kosovo eller Turkiet kontakta vår kundtjänstÖppnas i nytt fönster innan du åker. Utförseltillstånd beviljas tills vidare inte till Ryssland, Vitryssland eller Ukraina. Vi behöver ett skriftligt intyg på att kaskoförsäkringen gäller i dessa länder av försäkringsbolaget. Om din försäkring eller stöldförsäkringen i kaskoförsäkringen automatiskt gäller i dessa länder behövs inget intyg. 

”Hur länge är tillståndet i kraft?”

I Europa gäller tillståndet så länge resan varar, högst sex månader. 

”Är det något annat jag behöver?”

När du åker till Åland eller utomlands behöver du dessutom den tekniska delen av registreringsbeviset. Den får du på besiktningskontoret eller i Traficoms elektroniska tjänstNär du reser till Åland från Finland behöver du inte ett utförseltillstånd; du behöver bara registerutdragets tekniska del.

 

Även om den finska trafikförsäkringen gäller i Ryssland kan vi kräva att du tecknar en frivillig trafikförsäkring för att säkerställa ett tillräckligt försäkringsskydd. Ytterligare information får du hos vår kundtjänstÖppnas i nytt fönster.  

Utanför Norden behöver du också ett Green Card av ditt försäkringsbolag, alltså ett Grönt kort som bevisar att du har en gällande trafikförsäkring. Du får information om det Gröna kortet av ditt försäkringsbolag eller på vakes.fiÖppnas i nytt fönster