Tillgänglighetsutlåtande för de allmänna delarna i Nordeas digitala tjänst webbplatsen nordeafinance.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller de tekniska egenskaperna hos samt det visuella och det textuella innehållet i de allmänna delarna på webbplatsen nordeafinance.fi. Utlåtandet har upprättats 30.12.2020. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själv bedömt hur tillgänglig tjänsten är i fråga om bland annat det visuella och det textuella innehållet. En extern tjänsteleverantör som specialiserat sig på tillgänglighet har bedömt de tekniska egenskaperna för tillgängligheten.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Nedan finns en förteckning över de brister i det allmänna innehållet på nordeafinance.fi som vi har kännedom om. Det allmänna innehållet avser texter, bilder, videoklipp, kundförfrågan och den tekniska plattformen på webbplatsen nordeafinance.fi. Tillgängligheten till bilagorna på webbplatsen nordearahoitus.fi är bristfällig och bristerna kommer att åtgärdas år 2021. Observera att du i regel ska ladda ner pdf-filer med nuvarande teknik på din egen dator för att kunna använda dem med skärmläsare. På sidan finns också till exempel kalkylatorer och blanketter för ansökan vars tillgänglighet kan ha bedömts i separata utlåtanden. De separata tillgänglighetsutlåtandena för blanketter finns på webbplatsen nordeafinance.fi/saavutettavuus. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2021, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Möjligt att uppfatta

1.1.1 Innehåll som inte är text:

Vissa bilder och navigeringselement saknar alternativ text eller texten är på fel språk. På sidan finns också dekorativa bilder med alternativ text.

1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade):

Videoklipp som publicerats på webbsidan har inte alltid text enligt språkvalet.

1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (förinspelat):

På sidan finns videoklipp som saknar ljudbeskrivning eller manuskript

1.3.1 Information och relationer: 

Rubriknivåer framskrider inte i rätt ordning på alla sidor.

1.3.2 Meningsfull ordning:
 • Skärmläsaren läser alla navigeringselement trots att användaren inte har öppnat menyn i fråga.
 • I vissa blanketter är det svårt att navigera med hjälp av skärmläsaren
1.4.3 Kontrast:

Färgkontrasten är ställvis bristfällig, till exempel i fråga om bilder och navigeringselement.

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm: 

Vissa element och navigering på sidorna stöder inte förstoring på 400 procent. 

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa):
2.1.1 Tangentbord:

Applikationen kan delvis användas med tangentbord. Vissa otillgängliga element gör att tillgången till vissa funktioner är svår. 

2.4.3 Fokusordning

Det kan vara svårt att navigera i blanketter med skärmläsare och tangentbord.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget):
 • Namnen på vissa länkar är inte tillräckligt beskrivande och vissa bildlänkar saknar textmotsvarighet.
 • Vissa navigeringselement saknar aria-label.
 • Vissa sidor har länkar som för användaren till densamma sidan.
 • Länktexten på vissa länkar är för lång och orsakar problem för skärmläsare.
2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter:

• Vissa rubriker på webbplatsen är inte tillräckligt beskrivande

2.4.7 Synligt fokus:

Det är svårt att navigera i FAQ-funktionen med hjälp av tangentbord och skärmläsare.

Hanterbart

2.4.6 Otsikot ja nimilaput:

Jotkut sivuston otsikoista eivät ole tarpeeksi kuvaavia. 

Begripligt

3.1.2 Språk för del av sida:

Eftersom språkvalet inte har fastställts för webbplatsen registrerar de assisterande teknikerna inte byte av språk.

3.2.4 Konsekvent identifiering:
 • Det är svårt att navigera i FAQ-funktionen med hjälp av tangentbord och skärmläsare.
 • Breadcrumb-navigeringen är inte alltid konsekvent.
 • Det kan vara svårt att navigera med skärmläsare.

Robust

4.1.2 Namn, roll och värde:
 • Det är svårt att navigera i FAQ-funktionen med hjälp av tangentbord och skärmläsare.
 • Vissa blankettelement saknar namn, roll eller värde.

4.1.3 Statusmeddelanden

Det kan vara svårt att navigera i blanketter med skärmläsare och tangentbord.

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn 

webbtillganglighet@rfv.fi 

Telefonväxel 0295 016 000 

www.tillgänglighetskrav.fi Öppnas i nytt fönster