Tillgänglighetsutlåtande för Factoring Online i Finland

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Factoring Online tjänsten i Finland och har publicerats 17.12.2020. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Nordea har bedömt nättjänstens tillgänglighet i samarbete med systemleverantören.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Factoring Online tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven delvis. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2021, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Nättjänsten uppfyller inte kraven fullständigt till följande delar.

Möjligt att uppfatta 
1.1.1 Innehåll som inte är text (A), allt innehåll som inte är text, som presenteras för användaren har ett textalternativ med samma syfte. 

På vissa sidor saknas textalternativ till tabeller i anslutning till scheman, men det går ofta att hitta informationen på andra ställen i systemet. Det uppstår fel i uttalet av vissa scheman då texten omvandlas till tal.

1.3.1 Information och relationer (A) – Logisk struktur

Strukturen för och relationerna mellan vissa dialogfönster som öppnas på programmet framställs bristfälligt. 

1.4.3 Kontrast (minimum)

Kontrasten mellan texten och bakgrunden i Factoring Online tjänsten är under det rekommenderade värdet på 4,5. Enligt mätningarna är värdet 3,5.

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

Det går att förstora (zooma) sidan endast upp till 200 %. Om man vill förstora mer än 200 % går det inte att bläddra (scrolla) på sidan. 

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

Kontrasten mellan komponenter och grafik i innehållet motsvarar inte rekommendationerna. 

Hanterbart
2.2.1 Justerbar tidsgräns (A)

Av säkerhetsskäl har systemet en tidsutlösning om man inte använder det på 15 minuter.

2.4.3 Fokusordning

Scheman framställs som bilder. 

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

Det finns inga rubriker i Factoring Online tjänsten vilket kan bidra till att det är svårt att navigera snabbt till vissa segment i systemet.

2.4.7 Synligt fokus

Tangentbordets fokus är inte tydligt eller synligt. Målet är att ändra detta år 2021.

Begripligt
3.1.2 Språk för del av sida (AA), Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet kan automatiskt tydliggöras.

Användaren kan inte byta systemets språk under sessionen. Tjänsteleverantören kan fastställa användarens språkinställningar utifrån det språkval som avtalats med stöd av en separat användarbilaga. Därmed vet användaren tjänstens språk.

Funktionssäkerhet
3.1.2 Språk för del av sida (AA), Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet kan automatiskt tydliggöras.

Användaren kan inte byta systemets språk under sessionen. Tjänsteleverantören kan fastställa användarens språkinställningar utifrån det språkval som avtalats med stöd av en separat användarbilaga. Därmed vet användaren tjänstens språk.

Funktionssäkerhet
4.1.1 Parsing

Felen i parsing av koden har identifierats. 

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

webbtillganglighet@rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

www.tillgänglighetskrav.fi Öppnas i nytt fönster