Identitetshandlingar som utfärdats av finsk myndighet

 • pass, diplomatpass (inte främlingspass)
 • sjömanspass
 • ID-kort (utfärdat av finsk myndighet efter 1.3.1999, inte tillfälligt)
 • finskt körkort, alla som utfärdats efter 1.10.1990 (s.k. stort plastkörkort och kort som utfärdats därefter) Observera undantagen nedan: 
  • Körkort med uppgiften ”utbytt” godkänns inte. Ett utbytt körkort känner du igen på kortets baksida. Beroende på körkortets modell har det i specialvillkoren antingen på rad 12 eller i kolumn 12 antecknats siffra 70, körkortets nummer och kod för utfärdande stat, t.ex. 70.0123456789.NL.

  • Mobila körkort godkänns inte.
  • Om det handlar om ett stort plastkörkort där bland annat datumet för beviljandet saknas, ange dagen som föregår innevarande dag som datum för beviljande och till exempel 000 som dokumentnummer.

Resedokument som utländsk myndighet har utfärdat och som Finland godkänner

 • pass (inte främlingspass/Aliens passport eller pass utfärdat av Somalia eller Somaliland)
 • ID-kort utfärdat i EES-områdetÖppnas i nytt fönster (även San Marino och Schweiz) om det är
 • ett resedokument och
 • försett med foto och
 • försett med en begränsad giltighetstid (t.ex. fem år från utfärdandet) och
 • försett med säkerhetsdetaljer (chip, hologram eller andra säkerhetsdetaljer)
 • ID-kort som utfärdats av Irland, Norge eller Danmark godkänns inte (dessa länder har inga officiella ID-kort)