Varför frågar Nordea Finans?

Hurdana frågor ställer vi?

Banker och finansbolag har en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Utöver personuppgifterna ska vi ha tillräckliga uppgifter bl.a. om kundens verksamhet, ekonomiska ställning och medlens ursprung. Genom att svara på frågorna stöder du vårt arbete mot brottslighet och tar din del av samhällsansvaret. Vi behandlar alla uppgifter som du ger konfidentiellt och i enlighet med lagarna om banksekretess.

 

Vi kan ställa dig frågor om till exempel ursprunget av och användningsändamålet för medel som sätts in på ditt konto. För att reda ut ursprunget av medlen kan vi utöver en skriftlig utredning behöva exempelvis köpebrev eller andra handlingar.

Varför frågar Nordea Finans?
Vad är PEP?
Vanliga frågor