I egenskap av att vara en finansiell institution är vi skyldiga att följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet.

Vi ställer frågor när du blir kund hos oss och tidvis också senare när du sköter dina ärenden.

Vi behandlar alla uppgifter som du ger konfidentiellt och i enlighet med lagarna om banksekretess. Vi kan behandla uppgifterna som du gett oss exempelvis när vi är skyldiga att bedöma huruvida en produkt eller tjänst är lämplig för dig. Då behöver vi inte ställa dig samma frågor flera gånger.

Vi uppdaterar kunduppgifterna regelbundet

Vi ber tidvis våra kunder komplettera sina personuppgifter och uppgifter om sina bankärenden. Det är viktigt att kunduppgifterna är uppdaterade så att du kan sköta dina ärenden enkelt och tryggt. Om du har fått vår begäran om uppdatering av kunduppgifter ber vi dig uppdatera dem så snart som möjligt.

Trots att begäran om uppdatering grundar sig på bankernas och finansiella institutionernas lagstadgade skyldighet att känna sina kunder är det i synnerhet till förmån för kunderna. Kunduppgifterna ska uppdateras i syfte att se till att kunderna tryggt kan sköta sina ärenden samt att förhindra olika slags identitetsstölder och annat missbruk.

Var alert på nätet

 Din säkerhet är viktig för oss. Se till att enheten du använder är skyddad, att antivirusprogrammet är uppdaterat och att brandväggen fungerar. 

Var på alerten när du sköter dina ärenden på nätet och öppnar e-post och länkar från obekanta källor.

Hurdana frågor ställer vi?

Finansiella institut har en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Utöver personuppgifterna ska finansiella institutet ha tillräckliga uppgifter bl.a. om kundens verksamhet, ekonomiska ställning och medlens ursprung. Vi behandlar alla uppgifter som du ger konfidentiellt och i enlighet med lagarna om banksekretess.

Vi kontrollerar både personuppgifter och uppgifter om bankärenden. Vi ställer bland annat frågor om nationalitet, födelseland, beskattningsland och ursprung av medlen som du betalar krediten med. Vi kan ställa dig frågor om till exempel ursprunget av dina medel. Dessutom måste vi reda ut om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller en sådan persons familjemedlem eller nära bolagspartner. Det här betyder inte att vi frågar om dina politiska åsikter. 

Frågor och svar