Berätta om dina erfarenheter av tjänsten 

Vi vill betjäna dig så bra som möjligt och din respons är mycket viktig för oss. Vi värdesätter dig. Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Så här behandlar vi din respons:

Responsblanketten har krypterats med SSL-teknik, vilket betyder att förbindelsen till Nordea Finans är skyddad