Vad är avbetalningsfinansiering egentligen?

Genom avbetalning kan ditt företag finansiera investeringsobjekt och betala för dem i lämpliga månadsrater. Avbetalningsfinansiering lämpar sig för såväl nya som begagnade objekt. Ingen separat säkerhet behövs då objektet står som säkerhet. När avtalsperioden tar slut överförs äganderätten till objektet till ditt företag.

Avbetalningsfinansiering kan vara precis rätt lösning för att finansiera ditt företags investeringar – det beror på företagets ekonomi och investeringsbehov.

Objekt som finansierats med avbetalning bokförs i företagets balans och räntorna kan dras av som finansieringskostnader. I vissa fall är det ekonomiskt betydligt fördelaktigare att finansiera investeringar med avbetalning än med leasingfinansiering eller banklån.

Skaffa fordon på avbetalning Öppnas i nytt fönster

Med avbetalning kan ditt företag finansiera bilanskaffningar och betala i lämpliga månadsrater. Avbetalningsfinansiering lämpar sig såväl för nya som begagnade bilar. Ingen separat säkerhet behövs då bilen står som säkerhet.

Läs mer av avbetalning Öppnas i nytt fönster

Inköpsfinansiering Öppnas i nytt fönster

Inköpsfinansiering lämpar sig för ditt företag när det objekt som anskaffas har lång ekonomisk användningstid. Vid utgången av avtalsperioden övergår objektet i företagets ägo.

Läs mer om inköpsfinansiering Öppnas i nytt fönster