Mera fart i verksamheten genom att sälja fordringar

Fakturakontant lämpar sig för större företag som vid sidan om finansieringen vill minska sin balansräkning och förbättra sina finansiella nyckeltal. Fakturakontant lämpar sig för försäljning av både inhemska och utländska fordringar. Köpesumman betalas till försäljaren antingen i en rat (100 %) eller två rater (90/10 %). 

Företagets fördelar med fakturakontant:

  • Reducerar driftskapitalet
  • Utökar inte skuldbeloppet då en köpesumma som bokförs i kassanfordringarna betalas för fordringarna.
  • Om det kapital som frigörs används till att amortera skulder, blir balansräkningen lättare och nyckeltalen bättre.
  • Den helt elektroniska processen förenklar administrationen och minskar det manuella arbetet. 

Fakturakontant lämpar sig inte för:

  • fakturering av konsumenter eller betalningsposter
  • projektfakturering