Ditt företag kan erbjuda finansiering för konsument- och företagskunder för köp av produkter eller tjänster. Finansieringsformerna är kort- och engångskredit samt leasing- och avbetalningsfinansiering. Ur vårt utbud hittar du alltid en finansieringsprodukt som bäst lämpar sig för dina kunder.   

Dina kunder behöver inte separata säkerheter då köpobjektet står som säkerhet för krediten. Kredit- eller finansieringsansökan görs i samband med köpet och kunden får genast produkten och ditt företag får pengarna snabbt.

Kreditansökan görs på nätet i Nordea Finans tjänst för kreditbeslut. Du kan ansluta tjänsten för kreditbeslut till ditt företags nätbutik, och då kan kunden ansöka om finansiering också via din nätbutik. 

Fördelar för ditt företag:

 • Med hjälp av våra lösningar för försäljningsfinansiering kan ditt företag effektivera förvärvet av kunder och öka försäljningen.
 • Finansieringen kompletterar betalningsalternativen.
 • Nordea Finans sköter faktureringen och indrivningen.

Fördelar för kunden:

 • En lätt och enkel finansieringslösning
 • Kunden behöver inga säkerheter.
 • Du kan erbjuda kunderna räntefri betalningstid.
 • Återbetalningen av krediten är flexibel och kunden kan själv välja en lämplig månadsrat.
 • Kunden kan återbetala krediten när som helst utan extra kostnader.
 • Räntor på krediter för byggande och grundlig renovering är avdragsgilla i beskattningen.
 • Om installationsarbete ingår i leveransen kan du ansöka om hushållsbidrag för dessa kostnader.

För dessa produkter kan du t.ex. erbjuda kunden finansiering i samband med köpet.

Möjligheten till finansiering är en del av bra kundservice – kunderna känner nödvändigtvis inte alltid till möjligheten.

 • Skönhets- och hälsotjänster
 • Bilar och andra fortskaffningsmedel
 • Renoveringar och ombyggnader
 • Resor
 • Nätbutiker 

Konsumentkrediter Öppnas i nytt fönster

Du kan erbjuda kunden finansiering i samband med köpet i affären eller nätbutiken. Efter att kreditbeslutet godkänts kan kunden betala köpet med krediten och hen får genast äganderätten till produkten.

Läs mer om konsumentkrediter Öppnas i nytt fönster

Bilar och fortskaffningsmedel Öppnas i nytt fönster

Bilfinansiering är det lättaste sättet att sälja bilar. Aktiv försäljning av finansiering förbättrar din bilaffärs resultat och leder till ökad kundlojalitet.

Läs mer om bilar och fortskaffningsmedel Öppnas i nytt fönster

Maskiner och utrustning Öppnas i nytt fönster

Nordea Finans tillhandahåller omfattande finansieringslösningar för försäljning av transportfordon, maskiner och utrustning samt verktyg med vilka du ökar försäljningen på ett lönsamt sätt.

Läs mer om maskiner ocj utrustning Öppnas i nytt fönster