Finansiera ditt företags anläggningstillgångar med inköpsfinansiering

Inköpsfinansiering, dvs avbetalningsfinansiering, lämpar sig för ditt företag när investeringsobjektet har en lång ekonomisk användningstid. Vid utgången av avtalsperioden övergår objektet i ditt företags ägo. Objektet kan vara nytt eller begagnat. 

Företagets fördelar med inköpsfinansiering

Lämpliga objekt för inköpsfinansiering är till exempel produktions- och arbetsmaskiner, transportfordon och övrig utrustning som behövs i företagsverksamhet. Objektet kan vara nytt eller begagnat. 

  • Det objekt som anskaffas står som säkerhet för finansieringen.
  • Alltid modern produktionsmateriel
  • ELY-centralernas investeringsstöd kan utnyttjas
  • Underlättar budgeteringen och planeringen av finansieringen.

 

Inköpsfinansieringens egenskaper

Användningen av inköpsfinansiering regleras av lagen om avbetalningsköp. Finansiären har retentionsrätt till objektet under hela finansieringsperioden men ditt företag får göra avskrivningar i bokföringen som normalt. Räntan på avbetalningsraten är avdragsgill i beskattningen och momsavdrag kan genast göras på hela köpesumman. Ditt företag får automatiskt äganderätt till objektet efter att den sista raten har betalats.

  • Självfinansieringsandelen kan bestå av både handpenning och bytesobjekt.
  • Finansieringstiden högst fem år
  • Återbetalning antingen som annuitet eller jämn amortering
  • Objektets leverans ska ha godkänts innan säljaren får betalningen
  • Objektet ska vara försäkrat
  • Finansieringen kan återbetalas utan tilläggskostnader under avtalsperioden