Finansieringsalternativ

Nordea Finans erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering för finansiering av investeringar. Med våra produkter för finansiering av investeringar kan du finansiera ditt företags anläggningstillgångar – allt från mindre IT-utrustning till stora industriella produktionsanläggningar.

De finansierade objekten står som säkerhet. Belåningsvärdet beror på hur väl tillgången behåller sitt värde och på andrahandsmarknaden för den.

Leasingfinansiering är en lämplig lösning då ditt företag vill betala bara för användningen av tillgången och det inte är viktigt att äga den. Avbetalningsfinansiering lämpar sig däremot om företaget vill äga tillgången.

Med leasing betalar du bara för användningen av investeringsobjektet

Det lönar sig att överväga leasingfinansiering då ditt företag behöver investera men inte vill äga investeringsobjektet.

Fördelarna med leasingfinansiering är:

 • förutbestämda månadshyror underlättar ekonomiplaneringen
 • avdragbar i beskattningen
 • service och administrationstjänster kan ingå i månadshyran
 • leasingfinansiering kan användas för bl.a. fordon, IT-utrustning, kontorsmaskiner, hälsovårdsutrustning samt jordbruksmaskiner och -utrustning.
 • Vi erbjuder leasingformerna finansiell leasing, serviceleasing och AssetMaster.

AssetMaster Öppnas i nytt fönster

AssetMaster är en kostnadseffektiv helhetslösning för finansiering och administration av ditt företags anläggningstillgångar.

Läs mer om AssetMaster Öppnas i nytt fönster

Finansiell leasing Öppnas i nytt fönster

Finansiell leasing är en smart lösning för att skaffa de fordon ditt företag behöver. Fordonet står som säkerhet och finansieringen begränsas inte av kilometerbegränsningar.

Läs mer om finansiell leasing Öppnas i nytt fönster

Serviceleasing Öppnas i nytt fönster

Serviceleasing är en form av långvarig hyrning av utrustning eller fordon som inkluderar en omfattande servicehelhet och möjlighet till tilläggstjänster. Serviceleasing är en lätt lösning där leasingbolaget äger utrustningen och bilarna, bär risken för deras återförsäljningsvärde samt ansvarar för alla servicekostnader och reparationer.

Läs mer om serviceleasing Öppnas i nytt fönster

Vid avbetalningsfinansiering blir ditt företag ägare av investeringsobjektet

Det lönar sig att överväga avbetalningsfinansiering när ditt företag behöver investera i anläggningstillgångar. Avbetalningsfinansiering är en bra lösning när investeringsobjektet har lång ekonomisk användningstid. Objektet som finansieras står som huvudsaklig säkerhet vare sig det är nytt eller begagnat.

 • finansieringsandel upp till 80 %
 • finansieringsobjektet står som huvudsaklig säkerhet
 • kunden får genast momsavdrag på hela köpepriset
 • räntorna är avdragsgilla i beskattningen
 • avskrivningarna kan genast göras i bokföringen
 • ELY-centralernas bidrag kan utnyttjas Obs. Gäller inte stöden för jord- och skogsbruk
 • finansieringen kan återbetalas i förtid utan extra kostnader
 • en fördelaktig försäkring kan anslutas till månadsraterna
 • våra lösningar för avbetalningsfinansiering är fordonsfinansiering, FiksuDiili och Inköpsfinansiering.

Skaffa fordon på avbetalning Öppnas i nytt fönster

Med avbetalning kan ditt företag finansiera bilanskaffningar och betala i lämpliga månadsrater. Avbetalningsfinansiering lämpar sig såväl för nya som begagnade bilar. Ingen separat säkerhet behövs då bilen står som säkerhet.

Läs mer av avbetalning Öppnas i nytt fönster

Inköpsfinansiering Öppnas i nytt fönster

Inköpsfinansiering lämpar sig för ditt företag när det objekt som anskaffas har lång ekonomisk användningstid. Vid utgången av avtalsperioden övergår objektet i företagets ägo.

Läs mer om inköpsfinansiering Öppnas i nytt fönster