Fakturabelåning är en kreditlimit där företagets kundfordringar står som säkerhet. Med fakturabelåning kan du finansiera både inhemska fordringar och exportfordringar, och täcka köparrisker med hjälp av tilläggstjänsterna kreditförsäkring och indrivning.

Företagets fördelar med fakturabelåning:

 • bättre likviditet
 • köparna betalar punktligare då finansbolaget sköter den första indrivningen
 • finansieringsbeloppet anpassas flexibelt efter företagets utveckling
 • genom att utnyttja betalningsvillkor på ett mångsidigt sätt förbättrar du företagets konkurrenskraft
 • du effektiviserar företagets verksamhet när du lägger ut rutiner
 • du kan lägga ut den fortsatta indrivningen till vår samarbetspartner och minimera köparrisken med hjälp av en kreditförsäkring för exportfordringar av oss

Fakturabelåningens egenskaper

Ditt företag får den vanliga 80 procenten av beloppet på de överförda fakturorna senast följande bankdag och resten då köparen betalar fakturan. Fakturabelåning används via nättjänsten.

Fakturabelåning lämpar sig för: 

 • fakturering mellan företag
 • företag med etablerad kundkrets
 • företag vars fakturering är minst 700 000 euro per år (inkl. moms)
 • finansiering av inhemska fordringar och exportfordringar

Fakturabelåning lämpar sig inte för: 

 • fakturering av konsumenter
 • nystartade företag
 • fakturering som grundar sig på betalningsposter

Exportfordringar

Fakturabelåning avhjälper utmaningarna med exportverksamheten: behovet av driftskapital till följd av långa betalningsvillkor och risken som är behäftad med betalningsförmågan hos utländska köpare.

Exportföretagets fördelar med fakturabelåning:

 • bra likviditet trots långa betaltider
 • 90 procent av kreditrisken kan avvärjas med kreditförsäkring
 • underlättar hanteringen av exporthandel.