Förbättra ditt företags likviditet och fokusera på att utveckla din affärsverksamhet.

Vi hjälper ditt företag att frigöra kapital som är bundet i kundfordringar. Du hittar en flexibel lösning ur vårt utbud både om ditt företag finansierar inhemska fordringar eller vill minska riskerna vid export.

Våra lösningar för finansiering av kundfordringar lämpar sig både för små och stora företag. Våra lösningar stöder ditt företags affärsverksamhet och utveckling, och med automatisk rapportering håller du företagets bokföring ajour.  

Kundfordringsfinansieringens fördelar för ditt företag:

  • Frigör kapital som är bundet till kundfordringar
  • Förbättrar riskhanteringen
  • Minskar företagets balansräkning och förbättrar de finansiella nyckeltalen
  • Effektiviserar verksamheten med hjälp av lösningar för finansieringsadministration

Fakturakontant

Fakturakontant är ett arrangemang för försäljning av fordringar där ditt företag säljer en del eller alla sina kundfordringar till Nordea Finans inom ramen för en avtalad limit.

Läs mer om fakturakontant

Finansiell fakturabelåning

Vid finansiell fakturabelåning står företagets fakturastock som har överförts och pantsatts till förmån för Nordea Finans som säkerhet.

Läs mer om finansiell fakturabelåning

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en kreditlimit där ditt företagets kundfordringar står som säkerhet. Fakturabelåning omfattar tjänster för första indrivning och för täckning av köparrisk med en kreditförsäkring vid export.

Läs mer om fakturabelåning