Vad är AssetMaster?

AssetMaster är en leasinglimit som du kan använda för att skaffa och finansiera lösa anläggningstillgångar. 

 • AssetMaster är en leasinglösning för långvarig hyrning av lösa anläggningstillgångar till en på förhand avtalad leasingtid och leasinghyra.
 • Med AssetMaster kan du skaffa såväl maskiner, apparater och fordon som IT-utrustning och kontorsteknik.
 • Villkoren för leasinglimiten avtalas i ett ramavtal och då behöver du inte ingå enskilda leasingavtal.
 • I praktiken skickar säljaren en faktura över anskaffningen direkt till Nordea Finance och du godkänner finansieringen av objektet i nättjänsten.
 • Hyresbetalningar frigör limit för nya anskaffningar. 

Varför AssetMaster?

AssetMaster gör anskaffningsprocesserna och hanteringen av anläggningsbeståndet enklare för ditt företag. 

 • AssetMaster är en enkel helhetslösning om ditt företag gör mycket anskaffningar.
 • Du slipper separata finansieringsförhandlingar för varje anskaffning och får mer tid till att fokusera på företagets kärnverksamhet!
 • Det är enkelt att administrera och upprätthålla anläggningsbeståndet i nättjänsten Finance Online.
 • Du har en egen kontaktperson som hjälper och stöder dig i alla ärenden.
 • Med AssetMaster får du alla fördelar med leasingfinansiering:
 • Det objekt som finansieras står som säkerhet. 
 • Kapital binds inte till anskaffningar – du betalar bara för användningen.
 • Du känner till hyresbeloppet på förhand – enklare att planera och budgetera.
 • Kostnadseffektivitet och flexibilitet i kassan.
 • Flexibla lösningar då finansieringsperioden tar slut.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Vill du veta mer om AssetMaster?

Kontakta vår kundtjänst. 

Prislista

AssetMaster prislista för företagskunder

Prislista, gäller från 1.1.2023

Avgift för samlingsfaktura
30 €
Faktureringsavgift för försäljningsfaktura
9 €
Faktureringsavgift för förskottshyra 9 €

Första förskottsbetalning

följande betalningar, st.

175 €

90 €

Förlängning av förskottsstatus
175 €

Importleasing

Handläggningsavgift / leasingavtal

175 €

Remburs eller terminshandel
850 €
Kopia av avtal eller verifikat
30 €
Beställda rapporter
30 €
Specifikation över ansvarsförbindelser (enligt bankens prislista)
IFRS-rapporter
100 €
Fullmakt för utförsel från landet
50 €
Fullmakt för utförsel från landet, inom samma dag
75 €

Separat avtalade utredningar / ändringar, debitering per påbörjad timme, minst 100 euro

100 € / h

Fördelning av koncernlimiten, euro / limit
75 €
Ändringar i referensuppgifter gjorda av Nordea Finance
5 €
Ändring och överföring av betalningsplan
200 €

Överföring av avtal / byte av innehavare (övriga avtal som upprättas samtidigt à 50 euro)

300 €

Överföring av avtalsstocken vid fusion eller delning
300 €

Separat definierad förlängning av avtal efter utgången av leasingtiden

200 €

Registrering / ändringar (på avgiften tilläggs registreringsavgiften enligt Traficoms gällande prislista)

30 €

Återtagande av uppsägning av avtalet
175 €
Avtal om betalningstid för hyresrat
15 €
Påminnelsebrev / påminnelse per telefon (ingen moms)
12 €
Tratta (ingen moms)
42 €
Protest för tratta (ingen moms)
58 €

På priserna läggs gällande mervärdesskatt. Avvikelser från denna prislista kan göras enligt avtalsvillkoren. Därtill debiteras eventuella externa kostnader som åtgärden föranleder Nordea Finance. På kostnaderna för ändring av indrivnings- och betalningsplan tillämpar vi alltid vid var tid gällande lagstiftning om indrivning.