AssetMaster

En finansieringslösning för ditt företags lösa anläggningstillgångar

AssetMaster är en helhetslösning för finansiering av ditt företags lösa anläggningstillgångar.

Med AssetMaster kan ditt företag finansiera lösa anläggningstillgångar, t.ex. bilar, arbetsmaskiner, produktionsanläggningar, inredning och kontorsteknik. I AssetMaster ingår rapporter för administrationen av anläggningsbeståndet, och du har tillgång till dem närsomhelst.

Vår AssetMaster-lösning är leasingfinansiering av lösa anläggningstillgångar och vi kommer överens med dig om finansieringsvillkoren på förhand.

Företagets fördelar med AssetMaster:

  • en lätt och flexibel finansieringslösning för administration av anläggningstillgångar
  • leasingperioderna och anskaffningarna kan specificeras separat för varje objekt
  • ett anläggningsregister för administration av beståndet som är lätt att använda
  • ditt företag har ständigt ett ändamålsenligt anläggningsbestånd.