AssetMaster

En enkel och flexibel finansieringslösning för ditt företag att skaffa lösa anläggningstillgångar

Vad är AssetMaster?

AssetMaster är en leasinglimit som du kan använda för att skaffa och finansiera lösa anläggningstillgångar. 

 • AssetMaster är en leasinglösning för långvarig hyrning av lösa anläggningstillgångar till en på förhand avtalad leasingtid och leasinghyra.
 • Med AssetMaster kan du skaffa såväl maskiner, apparater och fordon som IT-utrustning och kontorsteknik.
 • Villkoren för leasinglimiten avtalas i ett ramavtal och då behöver du inte ingå enskilda leasingavtal.
 • I praktiken skickar säljaren en faktura över anskaffningen direkt till Nordea Finance och du godkänner finansieringen av objektet i nättjänsten.
 • Hyresbetalningar frigör limit för nya anskaffningar. 

Varför AssetMaster?

AssetMaster gör anskaffningsprocesserna och hanteringen av anläggningsbeståndet enklare för ditt företag. 

 • AssetMaster är en enkel helhetslösning om ditt företag gör mycket anskaffningar.
 • Du slipper separata finansieringsförhandlingar för varje anskaffning och får mer tid till att fokusera på företagets kärnverksamhet!
 • Det är enkelt att administrera och upprätthålla anläggningsbeståndet i nättjänsten Finance Online.
 • Du har en egen kontaktperson som hjälper och stöder dig i alla ärenden.
 • Med AssetMaster får du alla fördelar med leasingfinansiering:
 • Det objekt som finansieras står som säkerhet. 
 • Kapital binds inte till anskaffningar – du betalar bara för användningen.
 • Du känner till hyresbeloppet på förhand – enklare att planera och budgetera.
 • Kostnadseffektivitet och flexibilitet i kassan.
 • Flexibla lösningar då finansieringsperioden tar slut.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Vill du veta mer om AssetMaster?

Kontakta vår kundtjänst.