Företagets fördelar med leverantörssamarbete i bilhandel:

  • Marknadens mest omfattande finansieringstjänster
  • Kreditbesluten enkelt och snabbt
  • Snabb finansiering
  • Verktyg för planering av försäljningen och hantering av kundförhållandena

  • Egen kontaktperson i Nordea Finans

  • Säljstödmaterial och utbildning.

Förutsättningar för leverantörspartner:

Nordea erbjuder leverantörssamarbete för företagskunder som har eller vill etablera ett kundförhållande med Nordea.

Leverantörspartnern ska bedriva etablerad och lönsam affärsverksamhet, och kundfinansieringen ska basera sig på återkommande finansieringsbehov från kundernas sida. På så sätt blir samarbetet aktivt och lönsamt för både affären och Nordea Finans.