Besluten kan fattas lättare när du redan i samband med planeringen av anskaffningen också erbjuder kunden finansiering.

Utöver finansieringstjänster har du även tillgång till tilläggstjänster och planeringsverktyg för att främja försäljningen.

Företagets fördelar med leverantörssamarbete

  • Förbättrar konkurrensförmågan och marginalerna
  • Verktyg för planering av försäljningen och hantering av kundförhållandena
  • Ger försäljningen mervärde
  • Säljstödmaterial och utbildning
  • Ett enkelt sätt för din kund att skaffa maskiner och utrustning

Förutsättningar för leverantörspartner

Nordea erbjuder leverantörssamarbete för företagskunder som har eller vill etablera ett kundförhållande med Nordea.

Leverantörspartnern ska bedriva etablerad och lönsam affärsverksamhet, och kundfinansieringen ska basera sig på återkommande finansieringsbehov från kundernas sida. På så sätt blir samarbetet aktivt och lönsamt för både affären och Nordea Finans.