Serviceleasing är en lätt lösning för företagets bilbehov

Du behöver bara köra – vi sköter ditt företags alla bilärenden

Serviceleasing – en ny bil med månadshyra, utan bekymmer för service

Serviceleasing är långvarig hyrning av fordon där kunden endast betalar för användningen av bilen. Service ingår i hyran. Vid serviceleasing avtalas utöver avtalstiden också antalet körkilometer, t.ex. 36 mån./60 000 km. Avtalsperiodens längd och kilometergränsen kan vid behov ändras under avtalsperioden.

Nordea Finans intressebolag NF Fleet ansvarar för Nordeas serviceleasingverksamhet.

Serviceleasingens egenskaper

Bekymmerfri bilanvändning med en månadshyra som bestäms på förhand.

 • Långsiktigt leasingavtal på 2–5 år för nya bilar
 • Fast månadshyra som omfattar:

 • kilometerservice enligt fordonets serviceprogram
 • reparationer på grund av normalt slitage
 • förnyelse och säsongbyte av däck
 • lånebil under kilometerservice och reparationer (högst 2 dygn, 100 km/dygn)
 • eventuell årsbesiktning
 • vägtjänst 24/7 för hela avtalsperioden.

Fördelar med serviceleasing

En ny bil med månadshyra, utan bekymmer för service.

 • Ditt företag behöver inte binda kapital i bilen då du endast betalar för användningen.
 • Ingen risk för värdeminskning på bilen
 • En lätt och omfattande lösning för företagets bilfinansieringsbehov.
 • Bilen står som säkerhet för finansieringen.
 • Du kan teckna en förmånlig Nordea Fleet-försäkring som tilläggstjänst.
 • Antalet körkilometer avtalas på förhand.  
Avtalsändringar och fakturering

Avtalsändringar och fakturering

Fakturering av hyror

Leasinghyrorna faktureras varje månad eller med tre månaders mellanrum på förhand med en faktura som skickas per post. Om bilen försäkrats med Trafikkasko, faktureras försäkringspremierna på samma faktura som hyrorna. Serviceleasinghyran är fast.

Serviceleasinghyran baserar sig på en avtalad kilometergräns och omfattar kilometerservice enligt serviceboken, reparationer på grund av normalt slitage samt nya däck.

E-faktura

Ditt företag kan använda e-fakturering. Om du vill övergå från pappersfakturering till e-fakturering, meddela då företagets e-fakturaadress och operatörskod till vår kundtjänst.

Hävning av leasingavtal

Kontakta bilförsäljaren om ni vill häva ert serviceleasingavtal under avtalsperioden. Säljaren granskar bilen och fyller i blanketten om hävande av avtalet. Vi gör upp en hävningskalkyl över bilen och kostnaderna för hävningen av avtalet grundar sig på den.

Avtalande om betalningstid

Kontakta vår kundtjänst per telefon eller via nätbankens kundpost om du vill komma överens om betalningstider. På grund av banksekretessen kan vi inte avtala om frågor i anslutning till krediten via öppen e-post.

Ändring av förfallodagen

Kontakta vår kundtjänst om du vill ändra förfallodagen för betalningsraterna i leasingavtalet. Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändring av fakturans förfallodag. 

Betalning av större engångshyra

Du har möjlighet att betala ett engångsbelopp som är större än den vanliga månadshyran i leasingavtalet. Om du vill att betalningen ska minska de kommande hyrorna ska betalningsplanen för avtalet ändras. Kontakta i detta fall vår kundtjänst per telefon, eller via nätbankens kundpost för att uppdatera betalningsplanen och avtala om betalningsvillkoren för de återstående hyrorna. 

Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändring av betalningsplanen. 

Ändring av den avtalade kilometergränsen

Om det ursprungligen avtalade antalet körkilometer i ditt serviceleasingavtal under leasingtiden ser ut att bli antingen mycket lägre eller högre, lönar det sig att ändra det. Ändringen gäller den återstående leasingtiden och den antingen höjer eller sänker månadshyran.

Kontakta Nordea Finans kundtjänst om du vill ändra antalet körkilometer. Debiteringarna för över- eller understigande kilometer beräknas i Nordea Finans.

För avtalsändring tar vi ut en åtgärdsavgift enligt prislistan. 

Leasinghyran i beskattningen

Hela hyresbeloppet kan dras av som kostnader i beskattningen. Momsen dras av på varje leasinghyra.

Utomlands med leasingbilen
Byte, service och besiktning av leasingbil
Ändringar i registreringen
När avtalet går ut
Försäkring
Prislista

Försäkringar

Gör skadeanmälan till försäkringsbolaget och informera oss om fallet. Skicka skadeanmälan som leasetagaren och föraren undertecknat till försäkringsbolagets kontor. Om brottsanmälan har gjorts, ska den bifogas eller skickas till försäkringsbolaget snarast möjligt.

Skador på bilen ska repareras på en märkesverkstad. Verkstaden behöver ett faktureringstillstånd av försäkringsbolaget innan reparationen kan påbörjas. Försäkringstagaren betalar självrisken för försäkringen.

Om If skadeförsäkringsbolags A1-försäkring har anslutits till avtalet kan du göra skadeanmälan elektroniskt på adressen www.if.fi/nordearahoitus.

Byte av försäkringsbolag

Om du vill byta försäkringsbolag, gör en ny försäkringsansökan till önskat försäkringsbolag och be försäkringsbolaget meddela den nya försäkringens uppgifter till oss.

Om bytet av försäkringsbolag kräver ändringar i fordonsregistret, be försäkringsbolaget skicka ändringsbegäran och försäkringsintyget till oss.

För byte av försäkringsbolag tar vi utöver Traficoms avgift ut en avgift enligt gällande prislista.

Inlösen

Vid inlösning ska försäkringsbolagets representant kontakta vår kundtjänst.