Serviceleasing – en ny bil med månadshyra, utan bekymmer för service

Serviceleasing är långvarig hyrning av fordon där kunden endast betalar för användningen av bilen. Service ingår i hyran. Vid serviceleasing avtalas utöver avtalstiden också antalet körkilometer, t.ex. 36 mån./60 000 km. Avtalsperiodens längd och kilometergränsen kan vid behov ändras under avtalsperioden.

Nordea Finans intressebolag NF Fleet ansvarar för Nordeas serviceleasingverksamhet.

Serviceleasingens egenskaper

Bekymmerfri bilanvändning med en månadshyra som bestäms på förhand.

 • Långsiktigt leasingavtal på 2–5 år för nya bilar
 • Fast månadshyra som omfattar:

 • kilometerservice enligt fordonets serviceprogram
 • reparationer på grund av normalt slitage
 • förnyelse och säsongbyte av däck
 • lånebil under kilometerservice och reparationer (högst 2 dygn, 100 km/dygn)
 • eventuell årsbesiktning
 • vägtjänst 24/7 för hela avtalsperioden.

Fördelar med serviceleasing

En ny bil med månadshyra, utan bekymmer för service.

 • Ditt företag behöver inte binda kapital i bilen då du endast betalar för användningen.
 • Ingen risk för värdeminskning på bilen
 • En lätt och omfattande lösning för företagets bilfinansieringsbehov.
 • Bilen står som säkerhet för finansieringen.
 • Du kan teckna en förmånlig Nordea Fleet-försäkring som tilläggstjänst.
 • Antalet körkilometer avtalas på förhand.  
Avtalsändringar och fakturering
Utomlands med leasingbilen
Byte, service och besiktning av leasingbil
Ändringar i registreringen
När avtalet går ut
Försäkring
Prislista

Försäkringar

Gör skadeanmälan till försäkringsbolaget och informera oss om fallet. Skicka skadeanmälan som leasetagaren och föraren undertecknat till försäkringsbolagets kontor. Om brottsanmälan har gjorts, ska den bifogas eller skickas till försäkringsbolaget snarast möjligt.

Skador på bilen ska repareras på en märkesverkstad. Verkstaden behöver ett faktureringstillstånd av försäkringsbolaget innan reparationen kan påbörjas. Försäkringstagaren betalar självrisken för försäkringen.

Om If skadeförsäkringsbolags A1-försäkring har anslutits till avtalet kan du göra skadeanmälan elektroniskt på adressen www.if.fi/nordearahoitus.

Byte av försäkringsbolag

Om du vill byta försäkringsbolag, gör en ny försäkringsansökan till önskat försäkringsbolag och be försäkringsbolaget meddela den nya försäkringens uppgifter till oss.

Om bytet av försäkringsbolag kräver ändringar i fordonsregistret, be försäkringsbolaget skicka ändringsbegäran och försäkringsintyget till oss.

För byte av försäkringsbolag tar vi utöver Traficoms avgift ut en avgift enligt gällande prislista.

Inlösen

Vid inlösning ska försäkringsbolagets representant kontakta vår kundtjänst.