I finansiell leasing är månadsraterna fasta och du betalar bara för användningen av bilen.

Finansiell leasing är hyrning av fordon där ditt företag endast betalar för användningen av bilen. Service ingår inte i hyran. I finansiell leasing avtalas ett restvärde för fordonet och kunden står för riskerna gällande restvärdet. Efter avtalsperioden säljs fordonet oftast till en bilaffär. Om köpepriset är högre än det avtalade restvärdet får kunden den överskjutande delen av köpepriset och om köpepriset är lägre än restvärdet debiteras skillnaden av kunden.

 

Finansiell leasing har följande egenskaper:

 • Långsiktigt leasingavtal på 2–5 år för nya bilar
 • En förmånlig Trafikkasko-försäkring kan anslutas till månadsraten

 • Mellanskillnaden mellan försäljningspriset och restvärdet krediteras kunden. Om mellanskillnaden är negativ debiteras den av kunden.

 • Kunden ansvarar för bilens restvärde när avtalet upphör

 • Inga kilometerbegränsningar

 • Fast månadshyra som inte omfattar service

 • Den första hyran är 10-20 % av priset på den nya bilen

 • Bilen står som säkerhet

Fördelar för ditt företag med finansiell leasing:

 • Ditt företag binder inget kapital i fordonen utan betalar endast för användningen.
 • Leasingbilar belastar inte företagets balans eftersom hyran bokförs som kostnad i resultaträkningen.
 • Man kan fritt välja var bilen köps samt märke och modell.
 • Man kan byta bil under avtalsperioden.
Avtalsändringar och fakturering
Ska du åka utomlands med bilen?
Byte och försäljning av bil
Ändringar i registreringen
Besiktning av leasingbilen
Upphörande av avtal om finansiell leasing och återlämnande av bilen
Försäkring
Prislista