Nordea Rahoitus Suomi Oy:n digitaalisten palveluiden saavutettavuusseloste: Joustorahoitus-luottohakemus Kumppani-palvelussa

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Joustorahoitus-luottohakemus (Kumppani-palvelu) ja on laadittu / päivitetty 20.12.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Ei saavutettava sisältö 

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. 

Havaittava 
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Kaikilla kuvilla ja painikkeilla ei ole vaihtoehtoisia tekstivastineita. Palvelun sivujen tagit saattavat sisältää virheitä, joiden johdosta sivujen rakenne voi olla epälooginen. Joidenkin hakemuksen osien suhteet eivät ole ohjelmallisesti selvitettävissä. Joidenkin kenttien syötteen tarkoitusta ei ole määritelty. Joidenkin tekstiosioiden kontrastisuhde ei täytä vaatimuksia. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus 
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
Hallittava 
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Osa sisällöstä ei ole käytettävissä yksinomaan näppäimistörajapintaa käyttäen. Näkyvä kohdistus toimii vain tekstimuotoisissa kentissä, mutta ei muissa. Joissakin osioissa ei ole sivuotsikoita. Nimilappuja käyttöliittymäkomponenttien nimissä ei ole implementoitu. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 2.1.1 Näppäimistö 
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus
 • 2.4.2 Sivuotsikot
 • 2.5.3 Nimilappu nimessä 
Ymmärrettävä 
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Käyttöliittymäkomponenttien asetusten muuttamisen aiheuttamaa mahdollista kontekstin muutosta ei ole estetty, eikä kriteerin mukaista toiminnallisuutta ole implementoitu. Virhe tunnistetaan ja kuvataan tekstimuotoisena, mutta käyttäjää ei automaattisesti siirretä virheelliseen kohtaan. Syötevirheen korjausehdotuksia esitetään joissakin kentissä, mutta tarkistusta ei ole implementoitu kaikkiin käyttöliittymäkomponentteihin. Virheen korjausehdotuksessa ei määritellä, millä tavalla annettu syöte on virheellinen. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 3.2.2 Syöte
 • 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • 3.3.3 Virheen korjausehdotus
Toimintavarma 
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Sisällön jäsentäminen ei ole täydellistä. Käyttöliittymäkomponenttien ja tilojen, ominaisuuksien ja arvojen selvittäminen ja asettaminen ohjelmallisesti onnistuu vain osalle komponenteista. Tilasta kertovia viestejä koskevaa kriteeriä ei ole implementoitu. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 4.1.1 Jäsentäminen 
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit 

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

Puhelinnumero, vaihde 0295 016 000

saavutettavuus@avi.fi 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi  Avautuu uuteen ikkunaan