Keitä me olemme

Nordea Financesta löydät sopivat rahoitusratkaisut, oli kyseessä sitten oma tai yrityksesi hankinta.

Nordea Rahoitus Suomi Oy on Nordea Bank Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordealla on rahoitusyhtiöt Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Paikalliset yhtiöt muodostavat johtavan pohjois-eurooppalaisen rahoitusyhtiöryhmän Nordea Financen.

Mitä me teemme

Palvelumme tukevat yritysasiakkaiden kohdevakuudellisia investointeja, myyntisaatavien hallintaa sekä myynnin rahoitusta. Henkilöasiakkaillemme tarjoamme hankintojen rahoitusta myyjäyhteistyöliikkeissämme sekä verkossa. 

Tarkoituksemme

Pyrimme aina luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia ja auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa ja unelmansa. 

Rakennamme luottamusta ja syvennämme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa toimimalla läpinäkyvästi ja rehellisesti. Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti – teemme asiat lakien, säännösten ja yhteiskunnan normien mukaisesti.

Uusi logo ja kutsumanimi - samat tutut palvelut

Pohjoismaiden johtavana rahoitusyhtiönä haluamme tarjota sinulle ja yrityksellesi uusia mahdollisuuksia. Sen vuoksi otimme käyttöön Nordea Rahoituksen oman logon ja yhteisen pohjoismaisen kutsumanimen Nordea Finance. Logomme ja uuden kutsumanimemme voit nähdä kirjeissämme, nettisivuillamme ja esitteissämme.

Logon ja kutsumanimen käyttöönotolla ei ole vaikutusta palveluihimme, sopimukseesi tai toimintatapoihimme. Olemme myös yhä vahva Nordea-konsernia.

Oman indentiteetin käyttöönotolla haluamme kertoa olevamme merkittävä pohjoismainen rahoitusyhtiö. Meillä on toimintaa kaikissa Pohjoismaissa ja laajan palveluvalikoimamme johdosta voimme tarjota rahoitusta monille eri toimialoille ja kohderyhmille. Nordea Finance -logo otettiin ensimmäisenä käyttöön lokakuussa 2020, kun SG Finansista tuli Nordea Finance Equipment.  

Nordea Finance -yhtiöön kuuluvat:

  • Nordea Rahoitus Suomi Oy
  • Tukirahoitus Oy
  • Nordea Finans Danmark A/S
  • Nordea Finans Norge AS
  • Nordea Finans Sverige AB
  • Nordea Finance Equipment AS
  • Nordea Finance Equipment, Filial af Nordea Finance Equipment AS, Norge
  • Nordea Finance Equipment AS, Sverige filial

Meillä on tyytyväiset asiakkaat

Hyvä asiakaskokemus on tunne, jonka jokainen meistä perustaa omiin arvoihin ja toiveisiin. Hyvä asiakaskokemus voi syntyä niin helppokäyttöisestä ja selkeästä digitaalisesta palvelusta, kuin henkilökohtaisesta kohtaamisesta asiakaspalvelussa työskentelevän henkilön kanssa. Monesti myös henkilökohtaisten raha-asioiden hoidossa hyvällä asiakaskokemuksella on vieläkin suurempi merkitys asiakastyytyväisyyteen.

Nordea Rahoituksen asiakaslupaus on olla luotettava asiakaslähtöinen palveluyhtiö, jossa jokaisen asiakkaan tarpeet ja toiveet ovat tärkeitä. Pyrimme aina hoitamaan jokaisen asiakaskohtaamisen asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Nordea Rahoituksen henkilökunta on hyvin motivoitunutta ja ammattitaitoista. Hyvän yhteishengen myötä meillä on myös hyvin tyytyväisiä asiakkaita. Mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä erilaisten mittareiden ja palautteiden avulla, esim. NPS-indeksillä. Viimeisimmän, maaliskuussa 2021 tehdyn tutkimuksen mukaan asiakkaidemme suositteluhalukkuus eli NPS luku oli 50 joka on verrattain korkealla tasolla.

Erinomaiset tulokset eivät siis ole sattumaa, vaan iloisen ja motivoituneen henkilökunnan aito halu olla asiakkaidemme apuna ja tukena.

Vastuullinen huolehtii ympäristöstä

Nordea Rahoituksella on ollut vuodesta 2003 WWF:n myöntämä Green Office -sertifikaatti. Sertifikaatin edellyttämänä noudatamme WWF:n määrittelemiä kriteereitä, jotka liittyvät energiankulutukseen, hankintoihin, kierrätykseen ja yleiseen ympäristötietouteen yrityksen sisällä ja sen toiminnassa. Kriteereiden toteutusta valvoo Nordean Rahoituksen ympäristötoimikunta ja WWF, joka suorittaa tarkistuksen kolmen vuoden välein.

Mikä WWF Green Office?

WWF Green Office on WWF:n ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yritykset voivat pienentää aiheuttamiaan ympäristövaikutuksia. Se ohjaa asettamaan tavoitteita, tekemään oikeita toimenpiteitä, mittaamaan tuloksia ja parantamaan suoritusta.

Suomen WWF Green Office -verkostossa on mukana tällä hetkellä 148 yritystä.