Uppdaterade uppgifter förbättrar kundens säkerhet. Vi strävar efter att trygga samfunds ekonomiska intressen och skydda dem mot kriminell verksamhet såsom identitetsstöld, bedrägerier och nätfiske.


Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Nordea är en av de största bankerna i Europa och vi vill vara en ansvarsfull aktör i samhället. Finansbolagen, såsom bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Vi ställer alltid frågor då vi inleder ett nytt kundförhållande och efter det uppdaterar vi uppgifterna regelbundet. Vi kan också ringa eller skicka dig en blankett med grunduppgifter som vi ber dig fylla i. 

Vi kan också till tillämpliga delar använda de uppgifter som du gett i samband med de finansiella tjänster där vi i egenskap av kreditinstitut har en skyldighet att ta reda på vissa saker om våra kunder, till exempel då vi bedömer om en tjänst lämpar sig för ditt företag. Då behöver vi inte ställa samma frågor flera gånger.

Vi ställer alltid frågor då vi inleder ett nytt kundförhållande och efter det uppdaterar vi uppgifterna regelbundet då representanten eller företagaren sköter sina ärenden hos Nordea. Vi kan också ringa eller skicka kunden en blankett med grunduppgifter som vi ber hen fylla i. Frågorna är desamma som de som vi går igenom då vi träffar kunder.

Var alert på nätet

Se till att enheten du använder är skyddad, antivirusprogrammet är uppdaterat och brandväggen fungerar. Var på alerten när du sköter dina ärenden på nätet och öppnar e-post och länkar från obekanta källor. 

Vi vill ännu påminna dig om att vi aldrig kontaktar våra kunder per e-post eller telefon för att be om dina personliga/företagets bankkoder eller kortuppgifter. 

Hurdana frågor ställer vi?

Finansbolaget ska ha tillräcklig information om bland annat organisationskundens ägare, affärsverksamhetens art och omfattning samt ekonomiska ställning. Finansbolaget kan ställa frågor till kunden om till exempel medlens ursprung. Utöver en skriftlig utredning kan vi till exempel behöva köpebrev eller andra handlingar.

Finansbolaget ska enligt lag få information om företagskundernas ägare och verkliga förmånstagare. Med verklig förmånstagare avses utöver ägare personer som har bestämmanderätt över det röstetal som andelarna medför eller som annars har bestämmanderätt i företaget. Dessutom ska finansbolaget veta om kundens representant eller verkliga förmånstagare är en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller närstående affärspartner.

Ofta frågade frågor