Ansökan om ändring av betalningsplanen för företagets avbetalnings- eller leasingavtal

Vad som helst kan hända i livet. Vi vill stötta och hjälpa våra kunder i både bättre och sämre tider. Därför kan du ansöka om ändring av betalningsplanen för ditt avtal hos oss. 

Kontakta din kontaktperson i Nordea Bank om du vill ansöka om ändring av betalningsplanen för ditt AssetMaster-avtal. 

Vad innebär detta? 

En ändring av betalningsplanen kan innebära bl.a. att du - betalar endast räntor och avgifter om du har ett avbetalningsavtal - betalar lägre leasinghyra om du har ett leasingavtal, eller - förlänger den nuvarande avtalstiden (sänkt månadsrat).

Hur ansöker jag om ändring av betalningsplanen? 

Fyll i och skicka oss blanketten nedan.  Du ska ansöka om ändring av betalningsplanen i god tid före följande förfallodag. Beakta att inbetalningarna i avtalet ska vara betalda i tid. Prissättningen av kontraktet kommer att ses över i samband med ändringen av betalningsplanen.

En ändring av betalningsplanen förutsätter alltid ett positivt kreditbeslut. Kreditbeslutet meddelas alltid per telefon eller e-post. Om du har fått ett positivt kreditbeslut skickar vi dig en ny betalningsplan i första hand för elektronisk underskrift i tjänsten Företagets dokument eller på separat begäran per post. 

Om du ansöker om ändring av betalningsplanen för flera avtal ska du underteckna varje betalningsplan separat.

Efter att vi har fått den undertecknade betalningsplanen genomför vi ändringen. Därefter träder den nya betalningsplanen i kraft.

Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändring av betalningsplanen.

Prislista för avbetalningÖppnas i nytt fönster

Prislista för leasingÖppnas i nytt fönster

Läs mer om hur vi använder personuppgifter.Öppnas i nytt fönster