Nordea Finance Business -verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Suomessa käytettävää Nordea Finance Business -verkkopalvelua. Verkkopalvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Saavutettavuusseloste on päivitetty 27.10.2022. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut saavutettavuuteen erikoistunut kolmas osapuoli.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Suomessa käytettävä Nordea Finance Business -verkkopalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. 

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei seuraavilta osin vastaa vielä täysin saavutettavuusvaatimuksia

Havaittava  
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö:
 • Ruudunlukija lukee joitain koristeellisia elementtejä
1.3.1 Informaatio ja suhteet:
 • Ruudunlukijat voivat lukea joitain pitkiä tekstikatkelmia ilman taukoja.
 • Joissain tapauksissa pitkät informaatiotekstit voivat peittää merkittävän osan ruudusta pienellä ruutukoolla.
1.4.1 Värien käyttö:
 • Jotkut elementtien ominaisuudet kuvataan ainoastaan värejä käyttämällä.
1.4.3 Kontrasti (minimi):
 • Valkoista tekstiä vaalealla taustalla tai toisinpäin esiintyy joissain kohtaa. Yhdistelmä ei tuota riittävää kontrastia.
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen:
 • Kun selaimen fonttikokoa kasvatetaan, osa sisällöstä voi kadota näkyvistä.
1.4.10 Responsiivisuus:
 • Jotkin tiedot voivat kadota tai ne eivät mahdu ruudulle, kun ruutukokoa pienennetään mobiilikokoon.
1.4.11 Ei-tekstin kontrasti
 • Käytettäessä palvelua vain näppäimistön avulla, ei joissain kohdissa osoitinruudulla ole riittävää kontrastia taustaan nähden.
 • Valittua tilaa merkitsevällä menujen vaaleansinisellä värillä ei ole riittävä kontrasti verrattuna valkoiseen taustaan.
 • Joillain painikkeilla, linkeillä ja aktiviteettielementeillä ei ole riittävää värieroa verrattuna niiden taustoihin ja ympäröiviin elementteihin.
1.4.13 Sisältö osoittaessa tai kohdistaessa:
 • Osa lisätiedoista näytetään vain, kun käyttäjä siirtää hiiren lisätietoikonin päälle. Käyttäjälle ei selkeästi kerrota tästä toiminnallisuudesta.

Hallittava
2.2.1 Säädettävä ajoitus:
 • Tiedotteet katoavat ruudulta nopeasti vaikka niissä onkin sulje-näppäimet.
2.4.3 Kohdistusjärjestys:
 • Jotkin elementit eivät ole saavutettavia näppäimistöllä.
 • Joissain tapauksissa kohdistin liikkuu näppäimistöllä käytettäessä tekstin läpi.
2.4.6 Otsikot ja nimilaput:
 • Joitakin kuvapainikkeita ei ole nimetty tai niillä on harhaanjohtava nimi.
 • Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty eikä kaikkia otsikkoja ole merkitty otsikoiksi.
 • Joillain sivuilla hypitään otsikkotasojen yli.
 • Jotkut tekstit eivät mahdu elementtiensä sisään.
2.4.7 Näkyvä kohdistus:
 • Jotkut interaktiivisista elementeistä eivät ole kohdistettavia.
Ymmärrettävä
3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen:
 • Linkkejä, näppäimiä, otsikoita ja normaalia tekstiä voidaan kuvata tyyleillä, jotka tekevät kunkin elementin tyypin tunnistamisesta hankalaa.
 • Jotkin elementit on merkitty näppäimiksi, vaikka ne ovat linkkejä.
 • Sivustolla on tarpeeton määrä erilaisia näppäin- ja elementtityylejä.
 • Tiedotteissa käytettävät ikonit eivät ole aina johdonmukaisia.
 • Sivusto käyttää kahta eri välilehtityyliä.
 • Sivustolla on käytössä useita tapoja ilmaista tiedostotyyppi (esim. pdf).
 • Nuolet joilla kuvataan, että näkymän edellä tai jälkeen on lisää sisältöä, eivät aina toimi saman logiikan mukaisesti.
 • Lisätietoikonin valitseminen voi joko avata ponnahdusikkunan tai sama sisältö voi avautua jo pelkällä kohdistimella.
 • UKK-sisältö ei aina käytä linkkejä johdonmukaisesti.
 • Näkymän suodattamiseen ja tiedon etsimiseen käytettävät toiminnot eivät aina ole johdonmukaisia.
 • Samankaltaista sisältöä esittävien taulukkojen ulkoasu ja toiminnot eroavat toisistaan.
 • Alatunnisteen sisältö vaihtelee sivulta toiselle.
 • Samankaltaisten taulukkojen sisältö voi tulla luetuksi erilaisessa järjestyksessä.
Toimintavarma
4.1.2 Nimi, rooli, arvo:
 • Joitakin kuvapainikkeita ei ole nimetty.
 • Joillakin kuvapainikkeilla on harhaanjohtava nimi.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan