Saavutettavuusseloste Myyntisaatavien verkkopalvelulle

Tämä saavutettavuusseloste koskee Myyntisaatavien verkkopalvelua ja on julkaistu 17.12.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että luottolaitoksen verkkosivustojen on oltava saavutettavia. Verkkopalvelun saavutettavuus on arvioitu Nordean toimesta, yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa.

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Myyntisaatavien verkkopalvelu täyttää osin saavutettavuusvaatimukset. Tiedossa olevat puutteet on suunniteltu korjattavan vuoden 2021 aikana, ellei toisin ole mainittu. Selostetta päivitetään sitä mukaan kun korjauksia valmistuu. Ei saavutettava sisältö Verkkopalvelu ei ole täysin vaatimusten mukainen seuraavien kohtien osalta.

Havaittava 

1.1 Tekstivaateet 
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A), esitettävä ei-tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella.

Joiltakin sivuilta puuttuu kaaviokuviin liittyvät taulukot tekstimuodossa, mutta tieto on usein löydettävissä muualta järjestelmästä. Joidenkin kaaviokuvien lausumisessa virheitä, kun teksti muutetaan puheeksi. 

1.3 Mukautettava 
1.3.1 Informaatio ja suhteet (A), Looginen rakenne. 

Joidenkin, ohjelman päälle aukeavien, dialogi-ikkunoiden rakenteen ja suhteen esitys on puutteellista. 

1.4 Erottuva 
1.4.3 Kontrasti (minimi)

Myyntisaatavien verkkopalvelun kontrastin suhde nykyisellä värityksellä on alle suosituksen 4,5. Mitattu tulos on 3,5. 

1.4.10 Responsiivisuus 

Sivun tarkennus (zoomaus) toimii ainoastaan 200% asti. Tämän yli menevä tarkennus estää sivun liikuttamisen (scrollauksen). 

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti ei vastaa suosituksia. 

Hallittava 

2.2 Tarpeeksi aikaa 
2.2.1 Säädettävä ajoitus (A). 

Järjestelmässä on 15 minuutin aikakatkaisu turvallisuussyistä, jos järjestelmää ei tänä aikana käytetä. 

2.4 Navigoitava 
2.4.3 Kohdistusjärjestys 

Kaaviokuvat on esitetty kuvina. 

2.4.6 Otsikot ja nimilaput 

Myyntisaatavien verkkopalvelussa ei käytetä otsikoita, joka saattaa vaikeuttaa nopeaa navigointia tiettyihin osioihin järjestelmää 

2.4.7 Näkyvä kohdistus 

Näppäimistön kohdistus ei ole selvä tai näkyvä. Tavoite muuttaa vuonna 2021. Ymmärrettävä 

3.1 Luettava 
3.1.2 Osien kieli (AA), Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti. 

Käyttäjällä ei ole mahdollisuutta muuttaa järjestelmän kieltä istunnon aikana. Käyttäjän kieliasetus on palvelun tarjoajan asetettavissa, perustuen erillisellä käyttäjäliitteellä sovittuun kielivalintaan. Täten käyttäjä tietää palvelun kielen. 

Toimintavarma 

4.1 Yhteensopiva 
4.1.1 Jäsentäminen 

Koodin jäsentämisen virheet on tunnistettu. 

Saavutettavuuspalaute 

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta. Valvontaviranomainen Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

Puhelinnumero, vaihde 0295 016 000

saavutettavuus@avi.fi 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi Avautuu uuteen ikkunaan