Nordean digitaalisen palvelun Autoluottojen tiedot verkosta 24/7 -palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee autoluottojen tiedot verkosta 24/7 palvelua ja on julkaistu 16.12.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että luottolaitoksen verkkosivustojen on oltava saavutettavia. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden sisäisesti.

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Täyttää saavutettavuusvaatimukset suurin osin. Tiedossa olevat puutteet on suunniteltu korjattavan vuoden 2021-2022 aikana, jolloin tulemme korvaamaan palvelun uudella palvelulla. 

Ei saavutettava sisältö 

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. 

Havaittava 
1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus (AA)

Lomakekenttien automaattinen täyttö (autofill) ei ole mahdollinen. 

1.4.10 Responsiivisuus (AA)

Palvelu ei reagoi responsiivisesti, sisältöä pitää vierittää. 

Hallittava 
2.2.1 Säädettävä ajoitus (A)

Mikäli sivulla ei tehdä mitään, niin kirjaa sivu käyttäjän ulos automaattisesti. Tämä on asiakkaan turvaamiseksi ja asialle ei tulla tekemään muutosta palvelussa. 

2.4.2 Sivuotsikot (A) 

Jokaisella sivunäkymällä on kuvaava nimi , mutta ne eivät ole määritelty HTML:ssä head-osiossa. 

Ymmärrettävä 
3.1.1 Sivun kieli (A), Jokaisen verkkosivun oletusarvoinen luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti. 

Palvelun html-sivuilla ei ole asetettu oletuskieltä. 

3.1.2 Osien kieli (AA), Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti. 

Palvelun html-sivuilla ei ole asetettu oletuskieltä. 

3.3.1 Virheen tunnistaminen (A). Jos syötevirhe havaitaan automaattisesti, virheellinen kohta tunnistetaan ja virhe kuvataan käyttäjälle tekstimuotoisena. 

Virheellisesti täytetyt tiedot eivät ole tunnistettavissa. 

3.3.3 Virheiden ennaltaehkäisy (AA). Jos syötevirhe havaitaan automaattisesti ja korjausehdotukset tunnetaan, ehdotukset esitetään käyttäjälle, paitsi jos tämä vaarantaisi tietoturvan tai sisällön merkityksen. 

Virheellisesti täytetyistä tiedoista ei tule vaihtoehtoista korjaus ehdotusta 

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta. Valvontaviranomainen Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

Puhelinnumero, vaihde 0295 016 000

saavutettavuus@avi.fi 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi Avautuu uuteen ikkunaan