What is AssetMaster?

AssetMaster is a leasing limit within which you can purchase and finance movable fixed assets. 

 • AssetMaster is a leasing solution for long-term leasing of movable fixed assets for a pre-agreed lease period and monthly lease.
 • With AssetMaster, you can finance machinery, equipment and vehicles as well as IT equipment and office technology.
 • The terms and conditions of the leasing limit are laid down in a framework agreement, which means that there is no need for any individual lease agreements.
 • The vendor sends the invoice on your purchase directly to Nordea Finance. You can then accept the financing in our online service.
 • The lease payments enable you to use the limit for any new purchases. 

Why choose AssetMaster?

AssetMaster makes it easier for your company to manage its acquisition processes and equipment portfolio. 

 • AssetMaster is an easy, comprehensive solution if your company needs to finance many purchases.
 • There is no need for separate financing negotiations for every purchase – you will save time and can focus on your core business!
 • Management and maintenance of the equipment portfolio is easy in our Finance Online service.
 • Your designated contact person will help and support you in all matters.
 • You will get all benefits of lease financing with AssetMaster:
 • The financed asset serves as collateral. 
 • No capital tied – pay for what you use
 • Having pre-agreed lease payments makes planning and budgeting easier
 • Cost efficiency and flexible cash management
 • Flexible solutions after the financing period

Oops! Accept Marketing cookies to view contents like this from Nordea

Want to hear more about AssetMaster?

Contact our Customer Service 

Hinnasto

AssetMasterin palveluhinnasto yritysasiakkaille

Palveluhinnasto, voimassa 1.1.2023 alkaen

Koontilaskupalkkio30 €
Myyntilaskun laskutuspalkkio9 €
Ennakkovuokran laskutuspalkkio 9 €

Ensimmäinen ennakkomaksu

seuraavat ennakkomaksut, kpl

175 €

90 €

Ennakkotilan jatkaminen175 €
Käsittelymaksu / vuokrasopimus175 €
Remburssi tai termiinikauppa850 €
Sopimus- tai laskukopiot30 €
Tilatut raportit30 €
Vastuuerittely (pankin hinnaston mukainen)
IFRS-raportit100 €
Maastavientivaltakirja50 €
Maastavientivaltakirja, kiireellinen / käsittely saman päivän aikana75 €

Erikseen sovittavat selvitykset / muutokset; veloitus käytetyn ajan

mukaan aina alkavalta tunnilta, vähintään 100 € 

100 € / h

Konsernilimiittien allokointi, euroa / allokoitava limiitti75 €
Viitetietomuutokset Nordea Financen tekemänä5 €
Maksusuunnitelman muutos 200 €

Yksittäisen sopimuksen siirto (samalla kertaa tehtävät muut sopimukset

á 50 €) 

300 €

Sopimuskannan siirto sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä300 €

Erikseen määriteltävät sopimusten jatkokaudet vuokra-ajan päättymisen

jälkeen 

200 €

Rekisteröinti / muutokset (hintaan lisätään Traficomin kulloinkin

voimassa olevan hinnaston mukainen rekisteröintikulu) 

30 €

Sopimuksen irtisanomisen peruuttaminen 175 €
Vuokraerän maksuajan sopiminen / koontilasku15 €
Huomautuskirje / huomautussoitto (ei lisätä alv)12 €
Tratta (ei lisätä alv)42 €
Tratan protestointi (ei lisätä alv)58 €

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Sopimusehdoilla voidaan poiketa tästä hinnastosta. Lisäksi veloitetaan mahdolliset ulkoiset kustannukset, jotka Nordea Financelle aiheutuvat toimenpiteestä. Perintä- ja maksusuunnitelman muutoskulujen osalta noudatamme aina kulloinkin voimassaolevaa perintälainsäädäntöä.