Ajan tasalla olevat tiedot turvaavat asiakasta; pyrimme turvaamaan yhteisöjen taloudellisia etuja ja suojella sitä laittomalta toiminnalta kuten identiteettivarkauksilta, huijauksilta ja tietojen kalastelulta.


Muutamia asioita kysymme kuitenkin muista syistä. Nordea on yksi Euroopan suurimmista pankeista ja haluaa kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa. Rahoitusyhtiöitä, kuten pankkejakin, velvoittavat monet lait, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi rahanpesua, terrorismia ja talousrikollisuutta.

Esitämme kysymyksiä aina uutta asiakassuhdetta avatessamme ja sen jälkeen päivitämme tietoja säännöllisesti. On myös mahdollista, että soitamme tai lähetämme perustietolomakkeen täytettäväksi. 

Saatamme myös käyttää antamiasi tietoja soveltuvin osin niiden rahoituspalvelujen yhteydessä, joissa meillä luottolaitoksena on velvollisuus selvittää asiakkaastamme tietyt asiat, kuten arvioidaksemme palvelun soveltuvuutta yrityksellesi. Tällöin meidän ei tarvitse kysyä samoja asioita useampaan kertaan.

Esitämme kysymyksiä aina uutta asiakassuhdetta avatessamme ja sen jälkeen päivitämme tietoja säännöllisesti, kun edustaja tai yrittäjä asioi Nordeassa. On myös mahdollista, että soitamme tai lähetämme perustietolomakkeen täytettäväksi. Kysymykset ovat samoja, joita käymme läpi tapaamisissa.

Valppaana verkossa

Varmista, että käyttämäsi laite on suojattu, virustorjuntaohjelma päivitetty ja palomuuri toiminnassa. Ole valppaana, kun asioit verkossa ja avaat tuntemattomista lähteistä tulevia sähköposteja ja linkkejä. 

Haluamme vielä muistuttaa, että emme kysy koskaan henkilökohtaisia/ yrityksen pankkitunnuksia tai kortin tietoja sähköpostitse tai puhelimitse. 

Millaisia kysymyksiä esitämme?

Rahoitusyhtiöllä tulee olla riittävät tiedot mm. yhteisöasiakkaan omistajista, liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta ja taloudellisesta asemasta. Rahoitusyhtiö voi kysyä asiakkaalta tietoja esimerkiksi varojen alkuperästä. Saatamme tarvita kirjallisen selvityksen lisäksi esimerkiksi kauppakirjoja tai muita asiakirjoja.

Rahoitusyhtiön tulee lain mukaan saada tiedot yritysasiakkaiden omistajista ja tosiasiallisista edunsaajista. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan omistajuuden lisäksi henkilöitä joilla on määräysvalta osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai jolla on muutoin määräysvalta yrityksessä. Rahoitusyhtiön tulee myös tietää, onko asiakkaan edustaja tai todellinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

Kysymyksiä ja vastauksia