Laskuluotto kasvun rahoittamiselle ja maksuvalmiuden parantamiseen

Laskuluotto on luottolimiitti, jonka vakuutena toimivat yrityksen myyntisaatavat. Laskuluotolla voit rahoittaa sekä kotimaisia että ulkomaisia vientisaatavia ja lisäpalveluna voit kattaa ostajariskiä luottovakuutuksella ja perintäpalvelulla.

Laskuluoton edut yrityksellesi:

 • parempi maksuvalmius
 • ostajat maksavat täsmällisemmin rahoitusyhtiön hoitaessa ensiperinnän
 • rahoituksen määrä joustaa yrityksen kehityksen mukana
 • maksuehtojen monipuolisella käytöllä parannat yrityksesi kilpailukykyä
 • rutiinien ulkoistamisella tehostat yrityksesi toimintaa
 • voit ulkoistaa lisäpalveluna jatkoperintäsi yhteistyökumppanillemme ja ostajariskin minimoimiseksi saat kauttamme luottovakuutuksen vientisaataville.

Laskuluoton ominaisuudet

Yrityksesi saa käyttöönsä perinteisesti 80 % siirretyistä myyntisaatavista viimeistään seuraavana pankkipäivänä ja loput kun ostaja maksaa laskun. Laskuluottoa käytetään verkkopalvelun kautta.

Laskuluotto soveltuu: 

 • yritysten väliseen laskutukseen
 • asiakaskunta pääosin vakiintunutta
 • vuosilaskutuksen määrä vähintään 700 000 euroa (sis. alv)
 • kotimaisten ja vientisaatavien rahoitukseen.

Laskuluotto ei sovellu: 

 • kuluttajalaskutukseen
 • aloittavalle yritykselle
 • maksuposteihin perustuvaan laskutukseen.

Vientisaatavat

Laskuluotolla ratkaistaan vientitoiminnan haasteita; pitkien maksuehtojen aiheuttama käyttöpääoman tarve sekä ulkomaisiin ostajiin liittyvä riski maksukyvystä.

Laskuluoton edut vientiyritykselle:

 • hyvä maksuvalmius pitkistä maksuajoista huolimatta
 • luottotappioriski poistuu 90 prosenttisesti luottovakuutuksella
 • helpottaa vientikaupan hallinnointia.