I tjänsten Kredituppgifter 24/7 ser du behändigt uppgifter om ditt avbetalningsavtal

Tjänsten kan användas med alla bankers koder.

Uppgifterna om avbetalningsavtalet på nätet

Du loggar in i tjänsten Kredituppgifter 24/7 med din banks bankkoder.

Som privatkund kan du behändigt följa upp uppgifterna om din avbetalningskredit på nätet. Du kan logga in i tjänsten Kredituppgifter 24/7 med alla bankers bankkoder. Du kan kontrollera bl.a. uppgifterna om din betalningsplan, betalningar som förfaller och den återstående avbetalningsskulden via den krypterade förbindelsen.