FiksuDiili

Med FiksuDiili, som tillhandahålls i samarbete med bilfirman Laakkonen, får du en ny bil att köra med under 2–4 år. Du betalar endast en fast månadsrat.

”Hur stora är månadsraterna då?”

Det beror, förutom på bil och kringutrustning, på avtalstiden och det avtalade antalet körkilometer. 

”Hur är det med handpenning och säkerhet?”

Du behöver ingen handpenning eller säkerhet eftersom bilen utgör säkerhet i FiksuDiili.  

”Kan månadsraten vara större någon månad?”

Månadsraten är fast under hela avtalsperioden. Eventuella extra kilometer debiteras separat då avtalet upphör.

”Vilka andra kostnader ska jag betala?”

Utöver fordonsskatt ska du teckna en trafik- och kaskoförsäkring. Bilen ska också servas i enlighet med programmet för kilometerservice. Det kan du ta hand om med ett separat service- och underhållsavtal.

”Hur mycket får jag köra med bilen?”

Vi avtalar på förhand om en gräns på 40 000–120 000 kilometer beroende på avtalsperioden. För övrigt använder du bilen som om du ägde den. Kilometergränsen kan också höjas flexibelt om dina behov ändras under avtalsperioden. 

”Vad händer om jag överskrider kilometergränsen?”

För varje kilometer som överskrider kilometergränsen har avtalats en separat avgift på 0,11 euro som betalas när avtalsperioden tar slut.

”Vad om jag vill avsluta avtalet under avtalsperioden eller byta bil?”

Kontakta bilaffären om din livssituation ändras och du blir tvungen att lämna tillbaka din FiksuDiili-bil mitt under avtalsperioden. Bilaffären hjälper dig att hitta den bästa lösningen i situationen. Kontakta bilaffären också då du vill byta bil mitt under avtalsperioden. 

”Vad händer när avtalet går ut?”

  1. Du kan återlämna bilen. Skicka ett meddelande om återlämningen till oss via Nordea Omaposti en månad före den sista betalningsraten. Kom också ihåg att kontakta bilaffären för att avtala om tid och plats för återlämnade av bilen. 
  2. Du kan köpa bilen.
  3. Du kan också ingå ett nytt FiksuDiili-avtal om en ny bil.  

”Var kan jag få FiksuDiili?”

I Laakkonens bilaffär eller på deras webbplatsÖppnas i nytt fönster.

FiksuDiili

FiksuDiili

  • Ingen handpenning
  • Bilen står som säkerhet
  • Fast månadsrat
  • 2–4-årigt avtal
  • På förhand avtalade kilometergränser
  • Du bär ingen risk för värdenedgång på bilen om du betalar enligt betalningsplanen.
  • När avtalet upphör kan du returnera bilen till affären eller förlänga ditt avtalet.
Prislista

Prislista för privatkunder

Gäller från 1.12.2019

Prislista för privatkunder
Faktureringsavgift/rat9 €
Ändring av betalningsplanen30 €
Överlåtelse av avtal200 €
Registreringsändringar (Traficoms registreringsavgift enligt gällande prislista läggs till)30 €

Försäljning av objekt till annan än finländsk kontantköpare 1 % av anskaffningspriset, minst

300 €
Kopia av verifikat/avtal, beställda rapporter, specifikation över ansvarsförbindelser30 €
Körundervisningstillstånd30 €

Utförseltillstånd

Brådskande, handläggning under samma dag

30 €

55 €

Separat avtalade utredningar/ändringar, debitering enligt tid euro/h, minst 75,00 euro75 €

Påminnelsebrev/påminnelse per telefon (ingen moms)

5 €

Återtagande av uppsägning av avtalet175 €

Avvikelser från denna prislista kan göras enligt avtalsvillkoren.

Därtill debiteras eventuella externa kostnader som åtgärden förorsakar Nordea Finance.