Kontaktlös betalning

Med kortets funktion för kontaktlös betalning betalar du snabbt och enkelt inköp på under 50 euro genom att föra betalkortet nära betalterminalen.

Kontaktlös betalning fungerar enkelt och snabbt

Vid betalningar på under 50 euro behöver du inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden – för bara betalkortet nära betalterminalen. Du kan betala kontaktlöst i alla betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

Med funktionen för kontaktlös betalning kan du snabbt och enkelt betala inköp på under 50 euro genom att föra betalkortet nära betalterminalen. Du behöver inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden. Du kan betala kontaktlöst i alla betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

Med kortet kan du alltid också betala på vanligt sätt – även inköp på under 50 euro. Då matar du in kortet i betalterminalen och knappar in pinkoden.

Du kan betala kontaktlöst med Finnair Plus-, Stockmann Mastercard- och TUOHI Mastercard-kortets kreditegenskap. Med dessa kort är det alltid kreditkontot, dvs. kortets kreditegenskap, som debiteras, oberoende av om ditt kort är ett kombikort eller ett kreditkort.

Funktionen för kontaktlös betalning ansluts till ditt TUOHI Mastercard-kort i samband med att det förnyas. Funktionen för kontaktlös betalning har anslutits till nya TUOHI Mastercard-kort som öppnats efter 23.11.2018.

Så här betalar du kontaktlöst

När du för första gången betalar med ett kort med funktionen för kontaktlös betalning ska du mata in kortet i betalterminalen och knappa in din pinkod. Hos Finnair Plus Mastercard-, Stockmann Mastercard- och TUOHI Mastercard-kort har funktionen för kontaktlös betalning anslutits till kreditegenskapen och du kan betala mindre inköp kontaktlöst utan att knappa in pinkoden.

Med kontaktlös betalning kan du betala smidigt, och obehöriga ser inte din pinkod. Större inköp ska fortsättningsvis betalas med kortets pinkod. Betalterminalen ber slumpmässigt om pinkoden även när du betalar kontaktlöst, vilket gör de kontaktlösa betalningarna trygga.

Betala med telefon – du har alltid betalkortet med dig

Med hjälp av Apple Pay och Google Pay kan du nu betala i butiker enkelt med din telefon. De fungerar på samma sätt som kontaktlösa betalningar med kort, men utan en övre gräns. Det enda som begränsar köpbeloppet är det disponibla beloppet på din kredit. Anslut betalappen Apple Pay eller Google Pay till ditt Mastercard-kort redan idag. Det tar bara en minut att aktivera den. 

Du kan ta i bruk Apple Pay och Google Pay i appen Nordea Wallet med din banks bankkoder.

Du kan börja använda Nordea Wallet med Nordeas, Aktias, Danske Banks, Handelsbankens, S-Bankens, Oma Sparbanks, Andelsbankens eller Ålandsbankens bankkoder.

Läs mer om Nordea WalletÖppnas i nytt fönster, Apple PayÖppnas i nytt fönster ja Google PayÖppnas i nytt fönster.