Funderar du på hur du kan ändra amorteringen av din kredit eller ta en amorteringsfri månad?

Köa inte i onödan – du kan sköta många ärenden själv. Innan du ringer oss kan du kolla om du hittar ett svar på din fråga här.

Jag vill få lättnader till betalningar

Ibland kan det vara nödvändigt att få mer betalningstid. Du kan ändra beloppet av månadsraten t.ex. genom att minska kreditens amorteringsprocent eller ta en amorteringsfri månad. 

Du ändrar kreditens amorteringsprocent och tar amorteringsfria månader i följande självbetjäningskanaler: 

I vilken kanal kan jag sköta mina ärenden?

Vi har gjort upp en omfattande lista över kanaler och funktioner där du kan sköta dina kreditärenden oberoende av om du är kund hos Nordea eller en annan bank. Kolla om det går att sköta ditt ärende i våra självbetjäningskanaler.

Kolla våra självbetjäningskanalerÖppnas i nytt fönster

Bekanta dig med din faktura

Är du osäker vilka uppgifter som finns på fakturan. Vad är minimimånadsraten som du bör betala per månad? Eller vad är beloppet om du vill betala hela fakturan? Vilka andra uppgifter finns på fakturan? Bekanta dig som Finnair Plus Mastercard, Stockmann Mastercard, Tuohi Mastercard,  Flexfinansiering och eKredit-kund med din faktura.

Så här läser du fakturan Öppnas i nytt fönster

Köp med förfallodag som kan ändras Öppnas i nytt fönster

Köp med jämna rater Öppnas i nytt fönster

Jag vill få närmare uppgifter om avbetalningsfinansieringen av min bil

Jag vill få närmare uppgifter om avbetalningsfinansieringen av min bil

Om du är Nordeakund ser du uppgifter om bilen du köpt på avbetalning i Nordeas nät- och mobilbank och om du är kund i en annan bank i tjänsten Uppgifter om bilfinansiering 24/7. 

Du loggar in i tjänsten Uppgifter om bilfinansiering 24/7 med din banks bankkoder. 

I nätbanken och tjänsten Uppgifter om bilfinansiering 24/7 ser du: 

  • Betalningsplanen för bilen och betalningsspecifikationer
  • Beloppet av månadsraten
  • Nästa förfallodag
  • Uppgifter om betalningsraten (konto- och referensnummer)
  • Det återstående skuldbeloppet.

Logga in i tjänsten Uppgifter om bilfinansiering 24/7 härÖppnas i nytt fönster

Avbeställning av en resa som betalats med kreditkort

Avbeställningsskyddet som ingår i Gold-, Premium-, Platinum- och Black-kreditkort som Nordea beviljat gör det möjligt för dig att avbeställa din resa om du eller en närstående till dig blir sjuk före resan.

Avbeställningsskyddet gäller inte om du vill avbeställa en resa på grund av oro för coronaviruset eller om resan omfattar anskaffade tjänster såsom övernattning eller hyrbil.

Läs mer om vilka reseförsäkringar för utlandsresor som ingår i kortenaÖppnas i nytt fönster

Jag vill sänka min kreditlimit

Du kan alltid sänka din kreditlimit om den ursprungliga ansökta krediten känns för hög. Observera ändå att inga avgifter debiteras för att du har beviljats kredit utan bara då du utnyttjar den. 

Du kan sänka kreditlimiten genom att skicka vår kundtjänst ett meddelande på följande sätt: 

Jag vill frånträda eller säga upp min kredit

Ibland kan det hända att man inte längre behöver kredit. Då kan du bra avsluta krediten genom att säga upp den. Kom ändå ihåg att en beviljad kredit inte kostar dig något om du inte använder den. 

Du kan skicka ett meddelande om uppsägning av krediten i följande kanaler:

Jag kan inte betala min faktura

Ingen fara – ring till vår kundtjänst så gör vi upp en ny betalningsplan för dig. 

Ta kontakt

Med funktionen för kontaktlösa betalningar behöver du inte röra vid betalterminalen

Funktionen för kontaktlös betalning ingår i alla våra Mastercard-kort. I betalterminalen kan du betala köp kontaktlöst upp till 50 euro. Funktionen för kontaktlös betalning aktiveras då du för kortet nära betalterminalen. Då behöver du inte knappa in pinkoden i terminalen.