Här hittar du frågor och svar gällande sammanslagningen.

 

Vad innebär detta för mig som partner till Nordea Finance?

Vad innebär detta för mig som kund hos Nordea Finance?

Vad innebär detta för mig som underleverantör till Nordea Finance?